Groene lobben in het noorden van de stad krijgen vorm

20 Juli 2021

Groene lobben in het noorden van de stad krijgen vorm

Met het lobbenstadmodel ontwikkelde Sint-Niklase stadsbestuur een visie die groen en blauw tot in het stadscentrum moet brengen en open ruimte beschermt en vrijwaart. Deze bestuursperiode wordt dit theoretisch model met enkele RUPS en grondaankopen steeds concreter. Zeker in het noorden van de stad werden belangrijke stappen gezet

In het meerjarenplan formuleerde het Sint-Niklase stadsbestuur de ambitie om een buurtbos te voorzien in elke stedelijke lob en elke deelgemeente. Met de aankoop van in totaal bijna 10 hectare grond gespreid over 3 sites in het noorden van de stad wordt deze ambitie stilaan ook realiteit. Met deze uitbreidingen plukt schepen van natuur Wout De Meester de vruchten van jarenlang voorbereidend werk en realiseert Groen Sinit-Niklaas één van de speerpunten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Groen én blauw op site Puyenbeke

Op de gemeenteraad van 26 februari werd het licht op groen gezet om meer dan 5 hectare aan gronden aan te kopen op de site Puyenbeke. Deze gronden zijn noodzakelijk om de oude sportvelden en het stadion verder uit te bouwen tot het Sportkringpark en zwembad De Watermolen. Eén van de blikvangers van dit park moet een speelbos van 5 hectare worden. Samen met het openleggen van de Molenbeek past dit binnen het plan om in de vallei van de Molenbeek groen en water tot in de stadskern te brengen.

Open ruimte en bos in het Bolleakkergebied

Ook in het Bolleakkergebied in de buurt van de Olmenstraat, Vijfstraten en de Sparrenhofstraat beweegt er één en ander. Met de goedkeuring van de gemeenteraad op 26 maart gingen daar 3 hectare grond over in handen van de stad. Met de bestaande bosgronden moet ook hier op termijn een toegankelijk bos van 5 hectare verrijzen. De stad ging hier zelfs een stap verder: in een RUP wil het bestuur het open karakter van deze groene lob- van 90 hectare  verder beschrijven en de identiteit ervan versterken. Nieuw aan te planten bos moet de bestaande versnipperde bosperceeltjes met elkaar verbinden. In het Bolleakkergebied zullen landbouw en bos hand in hand gaan. Met enkele nieuwe trage wegen wordt het gebied voor wandelaars en fietsers ook toegankelijker gemaakt.

De kiem van het noordelijk stadsrandbos

Het noordelijk stadsrandbos is een lang gekoesterde droom van veel jeugdbewegingen in de noordrand van de stad. Nu moeten ze richting Puitvoet om in de bossen te kunnen ravotten, binnen afzienbare tijd krijgen ze een speelstek dichter in de buurt. Ook de buurtbewoners snakken al langere tijd naar een bos op wandelafstand. De gemeenteraad gaf op 25 juni zijn fiat om twee percelen aan te kopen achter de Dillaartwijk. Die sluiten aan op een stuk grond dat al eigendom was van het ocmw. Samen zijn ze goed voor meer dan 2 hectare. Eens de pacht in 2027 afloopt, kan de bebossing starten. Een RUP moet ook hier de open ruimte juridisch vastklikken, gekoppeld aan een voorkooprecht voor de stad. Gesprekken om binnen deze zone nog andere gronden aan te kopen lopen nog.

Het lobbenstadmodel: van theorie naar praktijk

Het Sint-Niklase stadsbestuur koos al in 2014 als eerste Vlaamse stad voor het lobbenstadmodel. In deze lobben worden bewoning, diensten en verkeer rond de belangrijke invalswegen naar de stad samengebracht. Dit model wordt als kompas bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen gebruikt, om ervoor te zorgen dat de stad zich planmatig en niet als een olievlek uitbreidt en groen en bebouwing in evenwicht blijven. Tussen deze ‘vingers’ ontstaat ruimte om groen en water tot in het centrum van de stad te brengen: de groene lobben. Deze bestuursperiode wil de stad dit model juridisch verankeren én werk maken van de groene lobben door in elke lob en deelgemeente een buurtbos te creëren. Achter de schermen werken stadsplanners al jaren aan dit model, maar met de aankopen van dit jaar wordt de theorie ook in de praktijk omgezet.