Duurzame nieuwe stadhuisvleugel open voor het grote publiek

05 Oktober 2022

Duurzame nieuwe stadhuisvleugel open voor het grote publiek

Meer dan 3 jaar nadat de oude vleugel tegen de vlakte ging, kan het grote publiek eindelijk kennis maken met de nieuwe vleugel van het Sint-Niklase stadhuis. Honderden nieuwsgierige SInt-Niklazenaren kwamen in het weekend van 1 oktober een kijkje nemen. Voor sommigen is het nog wat wennen, maar het ruimtelijke ontwerp en het prachtige zicht op de stad maakten indruk. "Heden, verleden en toekomst worden op een duurzame manier verenigd in dit state-of-the-art stadskantoor. Tegelijk wordt de dienstverlening voor de Sint-Niklase burger naar een hoger level getild."

Iedere Sint-Niklazenaar die ooit op het stadhuis een rijbewijs of identiteitskaart ging afhalen, kent wel de lange lokettengang waar het ene bureautje tegen het andere geplakt staat. Vanaf dit weekend is dat verleden tijd: voortaan ontvangt de stad de burgers in een hele nieuwe setting en volgens een nieuw concept. Ruimtelijker, aangenamer en efficiënter. In één open ruimte kunnen burgers terecht in de nagelnieuwe stadswinkel. Ook het toeristisch kantoor verhuisde van de Cipierage naar een aantrekkelijk plaatsje in de nieuwe vleugel.

"Het gereputeerde architectenbureau Robbrecht en Daem tekende voor het ontwerp, in samenwerking met Murmuur Architecten. Het opzet was om een compact en duurzaam pand te ontwerpen dat de monumentale neogotische vleugel op een discrete manier zou aanvullen. Op de benedenverdieping moest de nieuwe stadswinkel komen. Tegelijk zou het ook de nieuwe thuis worden van het stadsarchief. Dat komt na vele omzwervingen weer thuis. De ontwerpers hebben zich uitstekend van hun taak gekweten: dit is niet enkel een state-of-the-art stadskantoor, maar meteen ook het kloppend hart van de stadsadministratie. Met de opening van de stadswinkel tillen we de dienstverlening naar de burger meteen naar een hoger niveau. De receptiezaal, die ook dienst doet als personeelsrefter, biedt een fenomenaal zicht op de Grote Markt. Eens die vernieuwd zal zijn, wordt het panorama nog indrukwekkender. Op de bovenverdieping zal binnenkort het schepencollege vergaderen. Zo komen heden, verleden en toekomst in één en hetzelfde gebouw samen. De nieuwe stadhuisvleugel past volledig in de ambitie van het stadsbestuur om te evolueren naar een kleiner en energiezuiniger stadspatrimonium," vertelt schepen voor gebouwen Bart De Bruyne met enige trots.

Compact, open en circulair

De voorbereiding heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Schepen De Bruyne: "Iedereen herinnert zich nog wel de lelijke en vervallen panden in de Parkstraat. De ruimtelijke kwaliteit van dit bouwblok was echt belabberd. Bovendien was heel dit blok door en door verhard en in de loop der jaren volledig volgebouwd met aanbouwsels allerhande. Met dit nieuwe gebouw geven we dit deel van de Markt een nieuw elan. De architecten tekenden een compact gebouw in 5 bouwlagen. Hierin konden we functies stapelen en kwam er in het midden en opzij meer ruimte vrij. Die wordt nu onthard en vergroend en brengt licht, lucht en groen in het nieuwe gebouw. Ook de circulaire gedachte is in het ontwerp meegenomen: de ruimtes zijn zo uitgewerkt dat er op termijn nieuwe functies in ondergebracht kunnen worden."

Duurzaam als rode draad

Duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen de hele stadhuisvleugel, die volledig aan de strengste BEN-principes beantwoordt (Bijna Energie Neutraal). "Door de goed geïsoleerde buitenschil is de warmtevraag beperkt. De warmte die het gebouw nodig heeft, wordt uit de bodem onder het stadhuis gehaald via een BEO-veld. 27 boringen lopen tot wel 150 meter diepte: tijdens de winter gebruiken we geothermie om te verwarmen, in de zomer hanteren we hetzelfde principe om het gebouw om te koelen. Overal is ook LED-verlichting voorzien, wat voor een zeer beperkt energieverbruik zorgt. De geautomatiseerde sturing en het optimaal gebruik van buitenlicht halen het verbruik verder naar beneden. De zonnepanelen op het dak voorzien de nieuwe vleugel van de benodigde energie. Door op voorhand zeer nauwkeurige simulaties van het gebouw te maken, konden we heel wat verfijningen aanbrengen die energieverlies tot een absoluut minimum beperken. Ook in de materiaalkeuze trokken we vol de duurzame kaart," somt schepen De Bruyne de vele troeven van het gebouw op. 

Archief als levend geheugen

Een paradepaardje van de vleugel is het nieuwe stadsarchief. Schepen De Bruyne licht het concept toe: "Het archief leidde tot voor kort een verborgen bestaan in de kelders van de bibliotheek. Na vele omzwervingen keert het terug naar een zeer prominente en centrale plaats in de nieuwe vleugel. Drie betonnen boxen hangen boven de ruimtes van de stadswinkel. Ze vormen zo'n beetje het levende geheugen van de stad. Geïnteresseerden kunnen archiefstukken raadplegen met zicht op de Markt. Een symbolische plaats, want dit is ook de bakermat van onze stad. De vele kilometers archief worden onder optimale omstandigheden opgeborgen in mobiele rekken. Die zorgen ervoor dat we de opslagcapaciteit bijna hebben kunnen verdubbelen."

 

Sinds 3 oktober is de vleugel ook effectief in gebruik. Vele diensten namen vorige week al hun intrek in de nieuwe bureauruimtes, andere volgen in de loop van de maand hun voorbeeld. Op de eerste openingsdag was het meteen gezellig druk in de stadswinkel. De oude linkervleugel is nu exclusief voorbehouden voor de 'back office' van de stad. Schepen De Bruyne: "De leeggekomen ruimtes zullen niet lang leeg blijven. Door de afbraak van de rechtervleugel verhuisden enkele diensten naar de Cipierage. Zij trekken volgend jaar opnieuw richting stadhuis. Ondertussen krijgen de voormalige loketruimtes een kleine make over, zodat ze snel weer dienst kunnen doen. Een ingrijpende verbouwing van dat gedeelte staat niet op de planning. De volgende stap is nu de restauratie van het neogotisch gedeelte. Daar zullen we nog enkele jaren zoet mee zijn. Dat dit deel een beschermd monument is maakt de uitdaging des te groter."