Nieuw Masterplan Stationsomgeving Noord

26 November 2016

Collega's,   De laatste gemeenteraad werd er gevraagd naar het standpunt van Groen over dit dossier. Uiteraard is dit voor ons, net als voor de andere coalitiepartners, een belangrijk dossier. Het gaat over een belangrijk gebied in onze stad. Op dit moment is Stationsomgeving Noord een plek in onze stad waar de ruimte niet goed benut wordt en op een aantal plaatsen niet kwalitatief ingericht is. De gebouwen staan uitgesmeerd over een grote lap grond en er is veel restgroen dat weinig verbinding kent. De achterzijde van het station kent weinig uitstraling en is niet overzichtelijk. De schoolgebouwen vormen een barrière tussen het station en het noorden van de stad.

Terwijl een stationsomgeving net de uitgelezen plaats is om goed en slim in te richten gezien de centrumfunctie en de bereikbaarheid voor voetganger, fietser en bus. De omgeving van de school is gedateerd en stamt nog uit de tijd dat men anders dacht over ruimtegebruik. Dat het Gemeenschapsonderwijs vragende partij is om anders te bouwen is een logische vraag. Wij zijn daarnaast blij dat de site van het slachthuis kan wijzigen van bestemming. Want in een buurt met veel bewoning vinden wij een slachthuis niet op zijn plaats.

Het participatieproces is niet gelopen zoals het zou moeten. Het is de verdienste van de mensen uit de buurt om aan onze oren te trekken. Daarom staan wij ook achter de nieuwe kans om dit recht te zetten in een nieuw participatieproces. We blijven wel achter de bouwstenen staan, die ook de contouren zullen vormen van een nieuw masterplan. De bestaande woonwijk moet een van de uitgangspunten zijn van de nieuwe ontwikkeling. De nieuwe bebouwing kan niet los gezien worden van de woningen die er nu al zijn en mogen de woonkwaliteit in de huidige wijk niet aantasten.

Als Groen kiezen we ervoor om niet telkens open ruimte aan te snijden, maar kiezen we om verstandiger om te springen met ruimte. Zeker op een toplocatie als aan het station. Waar we aan inbreiding doen, moet er ook uitbreiding zijn van openbare groene ruimte. Groene ruimte die aanééngesloten is en voor iedereen toegankelijk. We zijn dan ook blij dat er ondertussen besloten is om het Jan Breydelplein te behouden, en een bijkomende groene doorsteek te realiseren. Ook de fietsverbinding blijft voor ons een belangrijk uitgangspunt. Deze verbinding is een essentiële schakel in ons fietsnetwerk en verknoopt 3 belangrijke fietsverbindingen op een kwalitatieve manier. Als we op de fiets willen blijven inzetten, dan moeten we fietsen overal comfortabel en veilig maken.

Voor ons is een school een belangrijke bouwsteen in elke wijk, dus zeker ook in de wijk achter het station. Er dreigt een tekort aan capaciteit in het onderwijs in onze stad, dus elke investering in een school is belangrijk. Zij blijven naast andere partners een belangrijke partner in het project, te meer omdat zij een aanzienlijk deel van de grond bezitten op een cruciale locatie. Dichterbij het spoor is het voorzien van ontwikkelingsruimte met bovenlokale dynamiek ook voor ons een heel logische insteek.Op een plek waar openbaar vervoer samen komt moet je daarin investeren.

Hier ligt een kans om het project nog meer samen te ontwikkelen en te dragen, laat ons die kans grijpen. En ons niet verliezen in spelletjes. (als zwarte pieten)


Raadslid Bart Foubert