Mobiliteit

"Een bereikbare fiets- en voetgangersstad met hoge leefkwaliteit"

 

Als inwoner van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai of Nieuwkerken beweeg je je dagelijks voort in onze stad of deelgemeente. Mobiliteit is daarom van vitaal belang voor ons allemaal zodat we alle functies in onze stad makkelijk kunnen bereiken. Voor Groen Sint-Niklaas is duurzame mobiliteit essentieel voor een aangename en gezonde stad om in te wonen, te ontspannen, te werken en te winkelen. Door te kiezen voor duurzame verplaatsingsmiddelen (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) zorgen we ervoor dat de stad niet alleen bereikbaar maar ook aangenaam is. In het stadscentrum wil Groen Sint-Niklaas duidelijk kiezen voor de fietser en de wandelaar. Het autovrij maken van de Grote Markt is daarbij van groot belang. Voor de deelkernen is het openbaar vervoer dan weer heel belangrijk. Alles moet wel bereikbaar blijven voor de auto, bijvoorbeeld voor wie moeilijk te been is. Ook voor langere verplaatsingen heeft de auto zijn nut. De rol van de auto in de stad wijzigt. Het is niet meer koning-auto die alles bepaalt. De auto is een gast in de stadskern.

 

Projecten als Airbezen tonen het probleem van luchtvervuiling door auto’s aan. Daarom moeten we streven naar minder autoverkeer, minder autobezit, boetes voor stationair draaien, het vergroenen van straten en pleinen en het verder uitvoeren van het circulatieplan.

 

Groen Sint-Niklaas wil meer plaats maken voor fietspaden, planten die de lucht zuiveren en (groene) ontmoetingsruimten. Daarom willen we kiezen voor geclusterde buurtparkings in plaats van parkeren op straat en willen we ook meer inzetten op het gebruik van deelauto’s.

 

Bij een duurzaam mobiliteitsbeleid hoort ook een sterk ruimtelijk beleid (zie ruimte) dat de functies in de stad verweeft, waardoor verplaatsingen automatisch korter worden en meer met duurzame vervoersmiddelen kunnen gebeuren. Voor Groen Sint-Niklaas is het ambitieniveau van het mobiliteits- en circulatieplan het minimum.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Mobiliteit' <