Stad legt oor letterlijk te luisteren bij inwoners Kroonmolenwijk

09 December 2022

Stad legt oor letterlijk te luisteren bij inwoners Kroonmolenwijk

"Om beleid te maken op maat van de wijk moet je eerst luisteren naar waar de mensen hier echt wakker van liggen, wat hun verlangens zijn en waar ze blij van worden."

Dit voorjaar ging 'Kroonmolen aan Zet' van start. Met dit pilootproject wil de stad met de steun van de Vlaamse overheid op een innovatieve manier aan gebiedsgerichte werking doen. Bedoeling is om deze wijk te doen bruisen, ontmoeting te stimuleren en beleid te maken dat beantwoordt aan wat écht leeft in de wijk. Op dit moment toert een tiental vrijwilligers door de wijk om hun oor letterlijk te luisteren te leggen bij de wijkbewoners. "Om beleid te maken op maat van de wijk moet je eerst luisteren naar waar de mensen hier echt wakker van liggen, wat hun verlangens zijn en waar ze blij van worden. Met dit luisteronderzoek slaan we een heel nieuw pad in: aan de hand van honderden verhalen willen we samen de wijk vorm geven."

Eind vorig jaar kreeg Sint-Niklaas van de Vlaamse regering groen licht om écht van start te gaan in de Kroonmolenwijk. De stad kreeg binnen de subsidielijn wijkverbeteringscontracten 580 000 euro om in deze wijk op een vernieuwende manier aan de slag te gaan. Met 'Kroonmolen onderzoekt' peilde de stad een eerste keer naar hoe bewoners het leven in de wijk ervaren, wat ze er aangenaam vinden en wat voor verbetering vatbaar is. "Met dit luisteronderzoek gaan we een stap verder.  We werken hiervoor samen met Voices that count, een bureau dat heel wat expertise heeft in onderzoek in kwetsbare wijken. Zij reikten ons de methodiek aan. Op een laagdrempelige manier krijgen we zo een schat aan informatie. Vrijwilligers en medewerkers van de stad en organisaties die in de wijk actief zijn gaan op pad en sprokkelen verhalen. Zij zijn de zogenaamde 'luisterende oren'. Na een korte opleiding kunnen ze aan de slag. Een dertigtal mensen toonde zich bereid om mee te luisteren en ook Familiehulp zette mee zijn schouders onder dit onderzoek," klinkt het bij schepen van participatie Bart De Bruyne.

Uitdagingen én mogelijkheden

De Kroonmolenwijk is een zeer dicht bevolkte wijk met een heel eigen karakter. Deze voormalige arbeidersbuurt in het hart van de stad kent heel wat uitdagingen en mogelijkheden. Met dit project wil de stad experimenteren met nieuwe manieren om met die uitdagingen aan de slag te gaan. De aanstelling van een wijkregisseur is hier één van, maar ook het luisteronderzoek past hierin. Schepen De Bruyne: "In totaal willen we met Kroonmolen Luistert 400 à 500 mensen bereiken. Door met verhalen aan de slag te gaan, brengen we dingen over het leven in de buurt naar boven die met een klassieke vragenlijst niet in beeld komen. Tegelijk werken we door de gesprekken ook aan de sociale cohesie in de wijk. De eerste reacties zijn in elk geval erg positief."

Basis voor acties

Eens de verhalen zijn samengebracht, wordt gespecialiseerde software op het materiaal losgelaten. "Die filtert patronen uit de honderden verhalen. Zij vormen de basis voor de doelstellingen en acties die we binnen Kroonmolen aan Zet verder zullen uitwerken. Anders dan bij andere projecten vertrekken we dus niet van een plan dat op het stadhuis tot stand kwam. De stad werkt hier samen met verschillende partners én vooral met de inwoners zelf aan een bruisendere wijk en stimuleren we ontmoeting en uitwisseling. In de loop van de maand maart gaan we met de resultaten aan de slag in verschillende workshops. Dit jaar nog starten we met een wijkbegroting waarbij de wijkbewoners zelf de mogelijkheid krijgen om voorstellen te doen en een budget om die plannen ook uit te voeren," zet schepen De Bruyne de volgende stappen in het proces uiteen. Het project Kroonmolen aan Zet loopt nog tot 2025.