Kroonmolen aan Zet geeft inwoners een stem

25 Juli 2022

Kroonmolen aan Zet geeft inwoners een stem

Met Kroonmolen aan Zet wil de stad inwoners, partnerorganisatie én stadsmakers in deze wijk dichter bij elkaar brengen. De doelstelling is helder: door te vertrekken van wat er leeft onder de bewoners en hen een stem te geven wil de stad van de Kroonmolenwijk een (nog) aangenamere wijk maken. "Met dit project doen we op een doorgedreven en vernieuwende manier aan gebiedsgerichte werking en trekken we vol de kaart van de verbinding."

Op woensdag 29 juni gonsde het van de bedrijvigheid op de Rolliersite in het hartje van de Westerbuurt. Samen met de Castrowijk en Hazewind vormt deze buurt in het hart van de stad de Kroonmolenwijk. Nergens is de stad diverser en kleurrijker. Tegelijk kijkt de wijk ook aan tegen stevige uitdagingen en wonen er veel kwetsbare Sint-Niklazenaren. De hele namiddag lang strijken wijkbewoners neer in het gezellige pop-up café dat er voor de gelegenheid van is opgezet. Voor veel bewoners is het de eerste keer dat ze op de site komen, ook al wonen ze er om de hoek. De Rollierstraat zelf was voor een keertje verkeersvrij en omgeturnd tot speelstraat, tot groot jolijt van de in deze wijk massaal aanwezige kinderen en jongeren.

Naar boven brengen wat leeft

“Dit evenement is een onderdeel van het gebiedsgerichte project Kroonmolen aan Zet. Onder de noemer ‘Kroonmolen Leeft’ willen we de inwoners geregeld samenbrengen. Ook vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten en van de partnerorganisaties zijn aanwezig. Op een ongedwongen manier leert iedereen elkaar beter kennen,” kadert bevoegd schepen Bart De Bruyne het opzet. “Daarnaast telt Kroonmolen aan Zet nog heel wat andere deelprojecten zoals Kroonmolen Onderzoekt, Kroonmolen Luistert, Kroonmolen in Beeld en Kroonmolen Verbindt. Elk project heeft hetzelfde doel: naar boven brengen wat in de buurt leeft door op een vernieuwende manier in te zetten op verbinding. Zo kunnen we op termijn beleid uittekenen dat in deze wijk echt het verschil zal maken. Net omdat het niet vertrekt vanuit ideeën en plannen die op het stadhuis bekokstoofd worden, maar wél vanuit wat onder de mensen hier leeft.”

Bewoners centraal

Begin dit jaar haalde stad Sint-Niklaas voor de komende 4 jaar een subsidie van 580 000 euro van de Vlaamse overheid binnen in het kader van de zogenaamde wijkverbeteringscontracten. Hiermee worden projecten bedoeld die inzetten op kwetsbare buurten. "In het bestuursakkoord schreven we de ambitie in om in één wijk een pilootproject gebiedsgerichte werking te ontwikkelen. De keuze viel op de Kroonmolenwijk, een superdiverse wijk waar behalve de stadsdiensten ook een hele resem partnerorganisaties aan de slag is. Deze subsidie stelt ons in staat om meteen grondig aan de slag te gaan. We brengen partners samen in netwerkmomenten. Dat werd meteen als een meerwaarde gezien. Veel organisaties kenden elkaar en elkaars werking niet, ook al zijn ze in hetzelfde beperkte gebied actief. Ook de stadsdiensten maken deel uit van die netwerken. Tot slot gaan we nu ook de verbinding aan met de buurt en de bewoners. We vertrekken in dit project immers bij wat er bij hen leeft. Zij kennen de wijk als geen ander. Zij kunnen best aangeven wat er in deze wijk werkt en wat er beter kan," stelt schepen voor participatie Bart De Bruyne de ambities scherp.

De sleutelfiguur in het hele project wordt de wijkregisseur. Binnenkort start de aanwervingsprocedure. “Deze persoon vormt de schakel tussen bewoners, organisatie, stad en beleid. Hij of zij zet de lijnen uit en ontwerpt en begeleidt de verschillende processen in nauwe samenwerking met de buurtwerker en de buurtzorgconsulent van het Zorgpunt,” klinkt het bij schepen De Bruyne.

Meten is weten

De afgelopen maanden liep al een uitgebreid bewonersonderzoek in de wijk. Meer dan 1200 willekeurige bewoners werden aangezocht om deel te nemen, bijna 400 inwoners hapten uiteindelijk toe en namen de tijd om uitgebreid hun licht over de wijk te laten schijnen. Het is volgens schepen De Bruyne de bedoeling om dit onderzoek nog enkele keren te herhalen: “De eerste stap was wat we noemen een nulmeting. We wilden onze startpositie goed in kaart brengen. In 2023 en 2025 willen we nogmaals peilen of de initiatieven ook werkelijk aanslaan en het in de Kroonmolenwijk effectief fijner wonen geworden is.”

Verhalen sprokkelen

Vanaf binnenkort zijn de bewoners ook echt aan zet. Dan gaat het project Kroonmolen Luistert van start. “Aan de hand van verhalen van de bewoners luisteren we letterlijk naar wat er leeft. Heel concrete anekdotes en ervaringen bieden een schat aan informatie die je uit een regulier onderzoek niet haalt. We doen bovendien een beroep op bewoners om zelf mee op pad te gaan en verhalen te sprokkelen. Wie wil, kan zich opgeven als ‘oor’. Zij krijgen een opleiding en kunnen snel de straat op. Op die manier willen we nog verder werken aan de sociale cohesie binnen de wijk,” stelt schepen De Bruyne. Voor dit onderzoek werkt de stad samen met Voices that count, dat hierin ruime ervaring heeft. Tegelijk schiet ook Kroonmolen Droomt uit de startblokken. Dat richt zich expliciet op kinderen: met een eenvoudige tool kunnen ze aangeven hoe hun droomwijk eruit ziet.

De wijk een gezicht geven

In tussentijd zijn fotografen druk doende om de wijk in beeld te brengen. Ze gaan van deur tot deur en fotograferen bewoners, alleen of samen met hun familie. “We wilden dit project eigenlijk al in juni afsluiten, maar omdat de respons zo massaal was en we letterlijk honderden aanvragen binnenkregen, zijn we nog de hele zomervakantie zoet. Door de portretten later ook in het straatbeeld een plaatsje te geven, krijgen de vele bewoners in deze wijk écht een gezicht. Je ziet wie er allemaal achter deze gevels woont. Op die manier krijgt de wijk niet enkel een stem, maar ook een gezicht,” vat schepen De Bruyne samen.