55 jonge begroters stomen 8 voorstellen klaar

04 Mei 2022

55 jonge begroters stomen 8 voorstellen klaar

Vorig jaar ging Sint-Niklaas als eerste Vlaamse stad aan de slag met een jongerenbegroting. Meer dan 50 uitgelote vijfdejaars uit de verschillende secundaire scholen in de stad formuleerden 8 voorstellen rond het thema mentaal welzijn. Ze kregen hiervoor van de stad een budget 20 000 euro ter beschikking. Dit jaar volgt een tweede editie die volledig in het teken staat van vrijetijdsbeleving in de stad.

Het voorstel om een radiocaravan door de stad te laten toeren van waaruit jongeren zelf radio konden maken rond mentaal welzijn won vorig jaar uiteindelijk het pleit. Intussen werd een jong team radiomakers klaargestoomd en is de radiozender klaar om op antenne te gaan. Op 21 april startte de tweede editie van de jongerenbegroting. Dit jaar draait alles rond vrijetijdsbeleving. Schepen van jeugd Bart De Bruyne is trots op het opzet: "Jongeren krijgen inspraak op een manier die past bij de tijdsgeest. Ze ontwikkelen zelf beleidsvoorstellen en krijgen hiervoor een écht budget ter beschikking. Ze leren draagvlak voor hun ideeën te zoeken en gaan in dialoog met de stadsdiensten om hun idee in de praktijk om te zetten. Een bijzonder waardevol initiatief dat uniek is in Vlaanderen."

Geen hol te beleven?

Op 21 april bliezen 55 uitgelote vijfdejaars middelbaar, hun begeleiders en heel wat mensen van de stadsdiensten verzamelen in Het Binnenwerk. Prikkelend thema van de dag: "In Sint-Niklaas is geen hol te beleven." De jongeren kregen het mandaat om met een budget van 20 000 euro zelf initiatieven uit te werken om het vrijetijdsaanbod in de stad te versterken. Schepen De Bruyne: "In plaats van boven de hoofden van jongeren ideeën en plannen uit te werken, gaan we met hen zelf in gesprek. Niks in de zakken, niks in de mouwen: we komen niet met voorgekauwde plannen aanzetten. Zij zijn deze dag zelf aan zet. Vorig jaar was het een hele heksentoer om alles coronaproof en met alle mogelijke digitale hulpmiddelen georganiseerd te krijgen, dit jaar konden we voor het eerst live met elkaar in gesprek gaan. Het was bijzonder fijn en inspirerend om in levende lijve met elkaar van gedachten te wisselen en te brainstormen."

Een chillplek of een app voor activiteiten?

Na enkele uren debatteren hadden de 8 groepen hun voorstellen klaar. Onder leiding van moderator en Stubru-presentator Sander Vandenhende stelden ze zelf hun ideeën voor aan de burgemeester en de schepenen. Schepen De Bruyne: "Uit de 8 voorstellen komen enkele heel duidelijke noden naar voren. De roep om een chillplek, in welke vorm dan ook, klinkt nu nog luider dan bij de eerste editie. De leegstaande Reinaertgalerij komt in 4 voorstellen nadrukkelijk in beeld als potentiële locatie voor jongeren. Er is duidelijk ook nood aan een app waarop alles wat er in de stad te beleven valt terug te vinden is. Tot 13 mei kunnen andere jongeren feedback geven. In tussentijd scannen de stadsdiensten de voorstellen op hun haalbaarheid." Op 19 mei komen de 55 begroters opnieuw samen om hun keuze te maken en hét voorstel naar voren te schuiven waaraan ze het budget van 20 000 euro willen besteden.

"Dit wil niet automatisch zeggen dat de voorstellen die niet gekozen worden ergens in een schuif terechtkomen. Door deze methodiek weten we wat er onder jongeren leeft en beweegt. Zo kunnen we hun noden op andere plaatsen en in andere dossiers nadrukkelijker naar voren schuiven. Het houdt ons bij de les en geeft ons de nodige inspiratie bij het uitzetten van het beleid in de stad."

Je vindt alle voorstellen op www.jongerenbegroting.com