Lijsttrekker Aster Baeck: "Extra aandacht voor jongeren bij Europese verkiezingen 2024"

30 Mei 2023

Lijsttrekker Aster Baeck:

Binnen een dik jaar, op 9 juni 2024, vinden de federale, de Vlaamse en de Europese verkiezingen plaats. Grote nieuwigheid hierbij is dat jongeren al vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen naar de stembus mogen. Lijsttrekker Aster Baeck vraagt de stad hier extra aandacht aan te besteden.

Volgend jaar zullen in België voor het eerst jongeren van 16 en 17 mogen stemmen. België is na Oostenrijk, Griekenland en Malta het 4e Europese land dat de kiesleeftijd verlaagt. Vooralsnog enkel voor het Europees parlement. "En dat is een uitstekende zaak", stelt Groen-fractieleider en lijsttrekker Aster Baeck. "Het zorgt voor een grotere politieke betrokkenheid bij jongeren, voor meer Europa en meer democratie. Dat kunnen we enkel toejuichen."

Eenvoudige registratie

Ook in onze stad zullen honderden jongeren de mogelijkheid hebben om te stemmen voor het Europees Parlement. Aster Baeck: "Als je de Belgische nationaliteit hebt en 18 jaar bent, kom je automatisch op de kiezerslijst van je gemeente. Daar hoef je niets voor te doen. 16- en 17-jarigen moeten zich eerst wél nog registeren. Vanuit Groen willen we zoveel mogelijk jongeren warm maken om Europees te gaan stemmen. Een duidelijke en laagdrempelige registratieprocedure én een bewustmakingscampagne zijn hierin cruciaal. Dat geldt overigens niet enkel voor jongeren, maar ook voor stemgerechtigde niet-Belgen. Zij moeten zich zowel voor de Europese als voor de lokale verkiezingen registreren. Hierbij is de stad de uitgelezen partner."

Stad als partner

Uit onderzoek blijkt dat het lokale bestuur het dichtst bij de burger staat en van alle politieke niveaus het meest vertrouwen geniet. "De stad heeft heel wat expertise opgebouwd rond jongerenparticipatie. Het grootschalige belevingsonderzoek Baas in Sint-Niklaas bracht de thema's in beeld die jongeren in onze stad nauw aan het hart liggen. Met de Jongerenbegroting - die al aan zijn derde editie toe is - worden samen met jongeren concrete voorstellen uitgewerkt. De stad weet wat er leeft onder de jongeren en heeft een sterke banden met zowel de scholen als middenveldspartners. We vragen dat de stad het voortouw neemt om jongeren warm te maken voor de Europese verkiezingen", stelt Aster Baeck.

Belangrijke taak in 2024

De stad heeft hier wel oren naar. Schepen voor jeugd en participatie Bart De Bruyne wil hier volgend jaar werk van maken: "Bij jeugd hebben we sinds kort opnieuw iemand die bijna uitsluitend op jongerenparticipatie zal focussen. Eén van de belangrijkste taken zal een traject met jongeren zijn met het oog op de Europese verkiezingen. We willen hen niet enkel goed informeren, maar ook inhoudelijk aan de slag gaan. Voor veel mensen en zeker ook voor jongeren is het Europese politieke niveau een ver-van-hun-bed-show, terwijl daar heel wat beslissingen genomen worden die een sterke impact op ons hebben. Hoe en met wie dat traject precies vorm zal krijgen, zal de komende maanden uitgewerkt worden."