Kickstart voor jeugdbewegingen met (ver)bouwplannen

29 April 2021

Kickstart voor jeugdbewegingen met (ver)bouwplannen

Eind vorig jaar trokken enkele Sint-Niklase jeugdverenigingen met bouwplannen aan de alarmbel. Door de sterk oplopende bouwkosten was het geldende subsidiereglement – dat al meer dan 10 jaar dienst deed – niet langer toereikend. Schepen van jeugd Bart De Bruyne nam de noodkreet ter harte: ‘De subsidieregeling was destijds broodnodig om een forse inhaalbeweging op het vlak van jeugdinfrastructuur te maken. Ondertussen zijn de noden én de prijzen sterk veranderd. Tijd dus om ook de subsidiereglement te updaten.” Dit reglement is sinds de goedkeuring door de gemeenteraad een feit.

In samenspraak

Het vernieuwde reglement kwam volledig in samenspraak met de jeugdverenigingen zelf tot stand. Die organiseerden een uitgebreide bevraging bij alle jeugdbewegingen om te peilen naar de verschillende noden en verwachtingen bij de Sint-Niklase groepen. Die werd massaal ingevuld. In samenwerking met JOS vzw zette een werkgroep met vertegenwoordigers uit de jeugdverenigingen zich vervolgens aan het schrijven. Deze werkgroep stelde zijn aanbevelingen voor aan de schepen om zo tot een aangepast reglement te komen.

Verdubbeling subsidiebedrag

“Om verenigingen die willen bouwen een soort kickstart te geven, verdubbelen we het subsidiebedrag tot 200.000 euro. Die kunnen groepen gespreid over een periode van 6 jaar opnemen voor grote en kleine infrastructuurwerken,” verduidelijkt schepen De Bruyne. Jeugdverenigingen moeten daarnaast wel nog steeds een derde van de bouwkost zelf bijpassen. “Waar bij de vorige regeling de nadruk vooral op nieuwbouw lag, verruimen we die focus nu naar renovatie, isolatie en verduurzaming.” Nieuw is ook de mogelijkheid om een eenmalige subsidie voor speelinfrastructuur aan te vragen.

Blijvende dialoog

Voor deze bestuursperiode trekt de stad hier alles samen 1.25 miljoen euro voor uit. 450 000 euro daarvan zijn al gereserveerd voor een nieuwbouw voor de Nieuwkerse verenigingen op De Schakel en een nieuw jeugdlokaal op de VP-site. “Deze samenwerking smaakt naar meer. We blijven samen met JOS vzw de komende jaren op geregelde basis in overleg gaan met de beheerders van jeugdinfrastructuur. Zo blijven we de vinger aan de pols houden. Ik geloof sterk in een rechtstreekse samenwerking met het jeugdwerkveld zelf. Zij zijn de experts in het jeugdwerk. Jos vzw en de stad zorgen daarbij voor de professionele ondersteuning,” besluit schepen De Bruyne.