Het stadsgesprek

27 Maart 2019

Het stadsgesprek

Nieuw beleid maken we samen met de inwoners. De komende maanden wordt 'Het Stadsgesprek' opgestart: voor het eerst wordt de burger in Sint-Niklaas én de deelgemeenten actief betrokken in de realisatie van het beleidsprogramma.

Door elke burger te informeren, actief te bevragen én de mogelijkheid te geven mee te denken over de concrete invulling, wil het bestuur duidelijk stellen: de stad van morgen maken we samen met de burgers. Dit participatieproject vormt de aanzet tot een permanente en structurele dialoog met de burger.

Bekijk de oproep van Sean Dhondt