Stad stimuleert heraanplant bomen

30 Mei 2023

Stad stimuleert heraanplant bomen

Gerooide bomen werden in het verleden niet altijd vervangen door nieuwe aanplant. Met een nieuw belastingsreglement kan de stad heraanplant strikter opvolgen. Zo gaan er geen bomen verloren

In een gezellige, groene en gezonde stad spelen bomen een essentiële rol. Ze zijn beeldbepalend en zijn een belangrijke factor in de klimaathuishouding in de stad. Ze zorgen voor verkoeling, schaduw en propere lucht én zijn van levensbelang voor de waterhuishouding. Ook voor de biodiversiteit zijn ze onontbeerlijk. Sommige exemplaren hebben een respectabele grootte en omvang. Dergelijke bomen vellen kan niet zomaar.

Tools om heraanplant te stimuleren

Schepen voor ruimtelijke ordening en natuur Wout De Meester: "Daar is inderdaad een vergunning voor nodig. Afhankelijk van de staat van de boom, de ecologische waarde, de toekomstkansen en de reden bepalen we of er een vergunning afgeleverd wordt. We doen daarbij altijd het uiterste om bomen te sparen. Is het echter absoluut noodzakelijk om bomen te vellen, dan hanteren we het principe dat er voor elke gekapte boom een nieuwe aangeplant moet worden. In het verleden was het niet eenvoudig om dat ook echt af te dwingen en op te volgen. Een nieuw belastingsreglement geeft ons nu de tools in handen om heraanplant te stimuleren en indien nodig af te dwingen."

 

Effectievere en kortere procedure

De bestaande procedure om heraanplant te controleren was erg omslachtig. Wanneer mensen in gebreke bleven, kregen ze een brief in de bus. "Deze oproep viel al te vaak in dovemansoren. Wilden we de heraanplant écht afdwingen, dan moesten we onze toevlucht zoeken in een zware, dure en arbeidsintensieve procedures met onduidelijke uitkomst. Dat is nu verleden tijd. De nieuwe procedure is een pak eenvoudiger én effectiever," zegt schepen De Meester. 

Klantvriendelijker en duidelijker

Ook fractieleider Aster Baeck vindt de nieuwe aanpak een serieuze stap vooruit. "We zetten sterker in op informeren. Wie een vergunning krijgt om bomen te vellen, krijgt meteen ook de juiste info over de verschillende stappen die voor de heraanplant ondernomen moeten worden. Voor het verstrijken van de termijn volgt nog een herinneringsbrief. We hopen dat dit belanstingsreglement ons geen cent oplevert. Dit is een pak klantvriendelijker en duidelijker. Want dat zou betekenen dat alle bomen correct en tijdig heraangeplant zijn."

Wie aanplant voor het einde van het volgende plantseizoen nadat het rooien of vellen van vergunningsplichtige bomen is vastgesteld, betaalt niets. "We hebben gekozen voor een getrapt tarief. Wie alle oranje knipperlichten na één jaar negeert, betaalt 125 euro per niet aangeplante boom. Die som kan stevig oplopen, tot 1000 euro per boom na 4 jaar."

Ruime politieke meerderheid

Deze nieuwe aanpak is tegelijk ook een voorbeeld van samenwerking over de partijgrenzen heen. Het prille idee werd door N-VA-raadslid Luk Huys en schepen Wout De Meester geopperd tijdens de onderhandelingen voor het beleidsprogramma 2019-2024. Bij de bespreking in de commissie zagen ook oppositiepartijen CD&V en Vooruit wel brood in een aangepast belastingsreglement. Samen schaafden ze verder aan de bepalingen, waardoor het finale reglement door een grote meerderheid goedgekeurd werd: Groen, N-VA, Open VLD, Vooruit en CD&V stemden voor, PVDA+ onthield zich en enkel Vlaams Belang stemde tegen.

"Politiek hoeft niet altijd een spel van meerderheid tegen oppositie te zijn. Het is fijn om te zien dat we over de partijgrenzen heen stappen kunnen zetten om het groen in onze stad te beschermen en uit te breiden," besluit schepen De Meester.