Groen! en De Raaklijn pleiten samen voor een leefbare stad

Naar aanleiding van de 'Dag van het Park' op zondag 29 mei houden Groen! Sint-Niklaas en De Raaklijn vzw een pleidooi voor een leefbare stad.  

Sint-Niklaas is een groeipool. De kaap van 74.000 inwoners werd in 2011 gerond.  Dat is een positief gegeven. Het wil zeggen dat Sint-Niklaas als centrumstad nog steeds aantrekkelijk is voor nieuwe inwoners. Maar parallel met de groei moet ook de leefbaarheid van de stad vooropstaan. Daarom pleiten Groen! Sint-Niklaas en De Raaklijn voor het behoud en de uitbreiding van groen in en rond de stad. Deze 'groene longen' zijn van enorm belang om de CO2 uitstoot van nieuwe bewoners in een groeiende stad te compenseren. Groen! vraagt dan ook dat er bij elke stadsuitbreiding gedacht wordt aan voldoende 'groene' compensatie. Zulke groengebieden houden een groeipool als Sint-Niklaas immers leefbaar.

Om zelf het goede voorbeeld te geven en de aanzet te geven naar meer groen voor elke inwoner, plantten we op woensdag 25 mei  een (symbolische) boom op de markt van Sint-Niklaas. Dit gebeurde in aanwezigheid van enkele 'nieuwe inwonertjes'. Tijdens het plantseizoen in het najaar zullen we dan ook een aantal 'echte' bomen planten in het educatief centrum 'Den Akker' van vzw De Raaklijn om zo alvast ons steentje bij te dragen aan meer groen in Sint-Niklaas.

Ook de pers had aandacht voor dit initiatief:

http://www.gva.be/oost-vlaanderen/sint-niklaas/guid/56498c61-a1f6-4df6-909c-c699ae6cd181.aspx

http://www.waaskrant.be/nieuws/20009-groen-en-de-raaklijn-pleiten-leefbare-stad

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T03ALI5P