Ik twijfel tussen Groen en CD&V

Zowel Groen als CD&V staan positief tegenover  het verenigingsleven in de stad en beiden hebben we een open kijk naar diversiteit. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen Groen en CD&V als het om concrete acties gaat op vlak van duurzaamheid en de leefbaarheid van de stad. Zo was CD&V niet overtuigd van een autovrije stationsstraat en zijn ze nu niet overtuigd van de noodzaak van een autoluwe markt. Ook wil Groen duidelijk wél gaan voor een groot Noordelijk Stadsbos, aangevuld met een groot (speel)bos bij elke andere stadslob.

Onze 6 voorstellen om de burgers meer samen te brengen:

 1. De wijk wordt de kern van samenwerking tussen Sint-Niklazenaren en de stad en tussen burgers onderling. Wijkbudgetten zorgen voor realisaties van wijkideeën. De wijkgerichte aanpak van de stadsdiensten gaat verder.
 2. Voor aanvang van grote ruimtelijke projecten wordt samen met de buurt bekeken hoe de noden in de buurt kunnen worden meegenomen in het nieuwe project. (bv. bijkomende publieke groene speelruimte, veilige fietsdoorsteken,...)
 3. Leegstaande of onderbenutte (winkel)panden kunnen meer gebruikt worden door Sint-Niklase verenigingen, buurtinitiatieven, creatievelingen en ondernemers. De stad zorgt dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.
 4. Speelstraten en schoolstraten worden beter bekend gemaakt en soms ook uitgerold door de stad zelf. Interessante experimenten zoals de leefstraten in Gent zouden ook hier in Sint-Niklaas toegepast kunnen worden.
 5. Het aanbod van culturele infrastructuur zoals de (nieuwe) bib kan verder verbreden. Zowel in de kernstad als de deelgemeenten kan de bibliotheek nog meer uitgroeien tot een ontmoetings- en ontspanningsplek.
 6. Een brede school zorgt er voor dat het schoolgebouw ook na de uren leeft en er een gemeenschapsbindende factor is. Groen Sint-Niklaas wil scholen stimuleren om meer open te staan voor externe gebruikers door subsidies en ‘sleuteldragers’.

Meer acties en ons volledig  programma om Sint-Niklazenaren dichter bij elkaar te brengen.

Onze 5 voorstellen voor een sociale stad:

 1. Een concreet plan voor 90 extra sociale huurwoningen per jaar zorgt voor goedkoop en kwalitatief wonen, zowel via sociaal wonen als op de private markt.
 2. Extra hulpverleners in het Welzijnshuis en OCMW die mensen in moeilijkheden helpen om hun situatie te verbeteren.
 3. Discriminatie op de huurmarkt zorgt ervoor dat sommige Sint-Niklazenaren moeilijker een woning kunnen huren. Groen Sint-Niklaas wil samen met de immo-sector een concreet actieplan opstellen om dit probleem aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door praktijktesten in te voeren.
 4. Het principe van automatische rechtentoekenning moet maximaal worden toegepast. Het traject bij een hulpvraag moet zo kort en eenvoudig mogelijk zijn.
 5. Om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven heeft onze stad nood aan meer brugfiguren en armoedewerkers die de strijd tegen armoede aanpakken in nauw contact en overleg met scholen.

Meer acties en ons volledig sociaal programma #iedereenmee