Ook Sinaai heeft nu een geboortebos

22 Maart 2023

Ook Sinaai heeft nu een geboortebos

Op 19 maart zakten bijna 400 gezinnen af naar speelbos Ter Beke in Sinaai om een boompje te planten voor hun kersverse spruit. Voor Sinaai is dit het eerste geboortebos.

Sint-Niklaas heeft een mooie traditie opgebouwd als het op geboortebossen aankomt. Sinds het idee in 2008 bij schepen Sofie Heyrman rijpte, is de jaarlijkse aanplant van een geboortebos een mooie traditie geworden. Peters en meters, grootouders, vrienden en familie worden opgetrommeld om mee te planten. Meer dan 2000 Sint-Niklazenaren zakten af naar het toekomstige speelbos op Ter Beke in Sinaai.

Meer dan een boompje planten

De stad voorzag in aangepast plantgoed: zomereiken, winterlindes, zoete kers, ruwe berk en ratelpopulier voor de boskern en wilde lijsterbes, mei- en sleedoorn en sporkehout aan de rand. "Het is meer dan enkel een boompje planten. We zorgen voor een mix aan plantgoed zodat dit op termijn kan uitgroeien tot een biodivers en klimaatbestendig bos. Voor een symbolisch moment als dit is alleen het beste plantgoed goed genoeg", lacht schepen voor natuur Wout De Meester.

Band met de natuur

Dit keer is hij niet enkel in de hoedanigheid als schepen aanwezig, maar ook als kersvers papa. "Wat is er mooier dan samen een boom planten? Deze plantdag brengt niet enkel mensen samen, het zorgt meteen voor een duurzame band met de natuur. Door een boom voor je kind te planten word je een beetje deel van het bos dat hier zal ontstaan. Het is niet langer een anoniem stukje natuur", stelt schepen De Meester. In totaal gingen meer dan 540 boompjes de Sinaaise grond in. "De boompjes hebben nog wel even nodig tot ze er als een echt bos gaan uitzien, maar ook jong bosje kan de plaatselijke biodiversiteit een stevige boost geven. Het aantal bomen dat we de afgelopen 15 jaar plantten moet ondertussen ergens rond de 10 000 liggen. De komende jaren zal dat aantal alleen maar stijgen, want het aantal geboortes in onze stad zit in de lift.'

Sinaaise primeur

Voor Sinaai was dit geboortebos een primeur. Het zal deel gaan uitmaken van een groot speelbos waar de toekomstige Sinaaise jeugd gretig gebruik van kan maken. "Even verderop hebben we een aantal jaar geleden zelfs een zone met eetbare bomen en struiken aangeplant, de zogenaamde sneukelzone. Het is onze doelstelling om in elke deelgemeente een dergelijk speelbos te voorzien", aldus schepen De Meester. De andere geboortebossen vind je langs de Beeldstraat in de buurt van De Ster en op Puitvoet. Waar het volgende bos geplant zal worden, is nog niet bekend. Maar dat er één komt, staat wel al vast.