Financiën en Fiscaliteit

“Een gezonde begroting om maatschappelijke doelen te realiseren”


Het financieel beleid vormt geen doel op zich. Het is een middel om de werking van de stad mogelijk te maken: lokale maatschappelijke noden en politieke doelen moeten op een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden. Een nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.

 

Groen Sint-Niklaas onderschrijft pleidooien voor een efficiënt bestuur. Doelstellingen zoals schuldafbouw of belastingverlaging met de bedoeling de rol van de (lokale) overheid terug te schroeven, delen we niet. Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We kijken ook naar de waarde van de eigendommen van de gemeente, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur en de netto actuele waarde van investeringen die zichzelf terugverdienen zoals door energie-efficiëntie.

 

> Klik hier voor ons volledig project voor 'Financiën en Fiscaliteit' <