Sint-Niklaas fietsstad: verder investeren in fietsinfrastructuur

20 Februari 2023

Sint-Niklaas fietsstad: verder investeren in fietsinfrastructuur

Sint-Niklaas blijft stevig investeren in betere en veiligere fietsinfrastructuur. Met de start van de werken op de Dendermondse Steenweg pakt de stad één van de grootste pijnpunten aan.

Het hobbelige fietspad langsheen de Dendermondse Steenweg was al langer een doorn in het oog van fietsers. Onveilig, te smal, vol putten: het fietscomfort op dit veelgebruikte traject laat te wensen over. Met de start van de werken is de oplossing in zicht. Binnen afzienbare tijd krijgen fietsers een breder, comfortabeler en veiliger fietspad onder de wielen. Tegelijk wordt ook werk gemaakt van vergroening en ontharding en een verkeersveiligere oplossing voor de kruispunten op het traject. Dit is één van meest in het oog springende fietsinvesteringen voor dit jaar. In verschillende fases wordt het hele traject tussen de Kettermuitstraat en het kruispunt Tereken-N70 onder handen genomen. Goed voor bijna 5 kilometer nieuwe fietspaden.

Fietsinvesteringen in stad en deelgemeentes

Een ander voorbeeld vinden we in deelgemeente Sinaai. De fietspaden in Zwaanaarde waren er nog slechter aan toe. Samen met de grootscheepse rioleringswerken krijgt ook daar de fietsinfrastructuur een grondige make-over. Daarnaast blijft de stad werken aan het doortrekken van fietssnelweg F4: de voorbereidende werken voor de plaatsing van de fietsbrug over Vijfstraten zijn vorig jaar al gestart.

Plan Kopenhagen

Voor de financiering kan de stad een beroep doen op het Plan Kopenhagen. De Vlaamse Overheid formuleerde de ambitie om minimaal 1000 kilometer extra fietspaden aan te leggen en reserveerde daarvoor met Europese steun 150 miljoen euro. Concreet betekent dit dat Vlaanderen voor elke 2 euro die de stad investeert, 1 euro bijpast. Sint-Niklaas haalde hiervoor een maximale subsidie van meer dan 1.77 miljoen euro binnen. Fractieleider en toekomstig lijsttrekker Aster Baeck: "Met een som van 67.88 euro per inwoner voor fietsinfrastructuur doet Sint-Niklaas het erg goed. We horen zo bij de beste leerlingen van klas. Dat moest ook, want uit de stadsmonitor bleek dat minder dan de helft van de inwoners tevreden is over de veiligheid van de fietspaden. Uit diezelfde bevraging bleek ook de nood aan extra fietsstallingen. Daar werkt de stad eveneens aan."

Aantal fietsers in Sint-Niklaas neemt toe

De fietstelpunten her en der in de stad geven onomstotelijk aan: het aantal fietsers in de stad zit in de lift. Het fietstelpunt aan de fietssnelweg F4 aan het Westerplein telde liefst 64 000 meer fietsers dan het jaar daarvoor. Vooral de elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig, maar ook de verhuur van Blue Bike-deelfietsen liet recordcijfers optekenen. Aster Baeck: "De fiets is hét transportmiddel bij uitstek in de stad. Elektrische fietsen zorgen ervoor dat mensen ook voor langere trajecten steeds vaker teruggrijpen naar de fiets.  Dat onderstreept nogmaals het belang van fietsinfrastructuurwerken als aan de Dendermondse Steenweg, Zwaanaarde of de Hoogkamerstraat. Ze liggen allemaal op veel gebruikte trajecten die de stad verbinden met aanpalende gemeenten. Sint-Niklaas maakt zijn ambities als fietsstad jaar op jaar meer waar."