Experimenteerruimte voor jong artistiek talent

15 November 2021

Experimenteerruimte voor jong artistiek talent

Sint-Niklaas wemelt van het jong talent. In zowat alle disciplines spelen jonge Sint-Niklase veulens een steeds prominentere rol. De roep naar ruimtes waar ze kunnen repeteren, klinkt al vele jaren. Met de inrichting van een werfplek in de gebouwen van Den Eglantier en de bouw van repetitieruimtes voor bands in het Binnenwerk in de Lindenstraat komt hier binnenkort verandering in.

Voor Schepen van jeugd Bart De Bruyne waren dit van meet af aan belangrijke dossiers: “In de afgelopen drie jaar is voor mij nog maar eens gebleken hoeveel jong artistiek talent er in onze stad aanwezig is. Jonge mensen die schaven aan hun eigen songs, teksten of beelden. Eén van mijn belangrijkste doelstellingen als schepen van jeugd is om al dat jong talent een plaats te geven waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Onze academies hebben hierin een lange traditie, maar daarnaast ontbraken er nog plekken waar ze zonder drempels kunnen experimenteren en zichzelf ontplooien.” Met de komst van de repetitieruimtes en de werfplek komen die ruimtes er na jaren voorbereiding nu ook écht.

Repetieruimtes: langverwacht, bijna klaar

In 2018 bliezen tal van Sint-Niklase dj’s, muzikanten en producers verzamelen voor een eerste Popraad. Met een enquête werd vooraf gepeild naar de belangrijkste verzuchtingen in de muziekscene. Uit dit overleg en deze bevraging kwamen drie duidelijke werkpunten naar voren. De vraag naar repetitieruimtes stond met stip op één. De nood aan meer professionele ondersteuning en meer plaatsen waar jonge artiesten speelkansen krijgen vervolledigden het lijstje.

De zoektocht naar een geschikte plaats voor repetitieruimtes bleek een ware odyssee. Tot het Binnenwerk in het vizier kwam. Deze pas gerenoveerde multifunctionele ruimte in een oud fabriekspand in de Lindenstraat had alle troeven in huis om deze repetitiekoten te huisvesten. “Met de bouw van 3 repetitieruimtes in Het Binnenwerk komen we eindelijk tegemoet aan een lang gekoesterde wens van veel Sint-Niklase bands. Tegen het voorjaar van 2022 kunnen de eerste groepen hier terecht,” stelt schepen De Bruyne. De uitbating komt in handen van OJC Het Kompas, die er ook hun upcycle- en zeefdrukatelier zullen organiseren. Na een zwerftocht van vele jaren vindt het jeugdhuis in de Lindenstraat opnieuw een vaste stek. Heel wat andere organisaties die zich richten op jongeren, zoals het ondernemersproject BAAS en projecten rond activering vestigden zich al in Het Binnenwerk. Bart De Bruyne: “We hopen dat al deze projecten, naast de jonge ondernemers die er al hun intrek namen en de activiteiten die er in de toekomst nog georganiseerd zullen worden, voor een interessante kruisbestuiving zullen zorgen.”

Werfplek tegen 2023

Ook aan het Sint-Nicolaasplein beweegt er heel wat: tegen 2023 moet hier een werfplek verrijzen. “Ruimtes om creatief aan de slag te gaan, een plaats om op te treden of te exposeren én om ideeën uit te wisselen: deze plaats moet dé creatieve hub worden voor jongeren die zichzelf willen ontplooien. Op die manier willen we jong talent in onze stad een stevige boost geven,” onderstreept schepen De Bruyne de ambities.  “In wat nu de fuifzaal is, willen we in de toekomst ook andere performances een plaats geven. Jongeren kunnen hier podiumervaring opdoen en zich voor het eerst aan het publiek tonen,” vervolledigt schepen De Bruyne het plaatje. De banden met het bestaande jeugdwerk worden ook hier steviger aangehaald: Jeugdcentrum Den Eglantier zal bij de uitbating van de werfplek een centrale rol spelen. Voor de werfplek haalde men de mosterd in De Serre in Hasselt. In de gebouwen van het vroegere administratief centrum van de stad kregen jongeren daar een vrijplaats om elkaar te ontmoeten en hun creatieve lusten bot te vieren.

Kansen en ondersteuning voor jonge talenten

Naast infrastructurele noden gaf de Sint-Niklase muziekscene ook aan dat er nood was aan professionele expertise en begeleiding.  “Met de aanstelling van een deskundige jeugdcultuur binnen team jeugd van de stad Sint-Niklaas haalden we al de nodige kennis en ervaring in huis.  We willen ook actief een hecht netwerk uitbouwen tussen de jongeren, de stad en professionele partners om jonge talenten meer speelkansen en carrièrebegeleiding te geven. Wie weet ontstaat er zo een Sint-Niklase scene die kan wedijveren met die van Kortrijk, met roemrijke bands als Goose en Balthazar,” richt schepen De Bruyne de blik op de (nabije) toekomst.