Energienoodfonds goedgekeurd: tot 5000 euro steun voor verenigingen

18 Februari 2023

Energienoodfonds goedgekeurd: tot 5000 euro steun voor verenigingen

De energiecrisis hakt er bij sommige van onze verenigingen stevig in. Torenhoge energievoorschotten leggen een hypotheek op de werking. Met het energienoodfonds komt de stad sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te hulp.

Eind vorig jaar reserveerde het stadsbestuur 100 000 euro voor een speciaal energienoodfonds. De alarmerende signalen van onder andere Kracht en Geduld en Jeugdtheater Ondersteboven die plots een hallucinant hoge energiefactuur in de bus kregen, zetten heel wat in gang. Met dit fonds wil de stad jeugd- cultuur- en sportverenigingen die te kampen hebben met sterk gestegen energiefacturen te hulp schieten.

Werking vrijwaren

"We vonden het belangrijk om ons oor uitgebreid bij de verenigingen zelf te luisteren te leggen. De noden zijn immers heel divers. Sommige verenigingen zijn voor hun werking volledig afhankelijk van grote lokalen waar ze zelf geen eigenaar van zijn. Zij voelen de energiecrisis het sterkst. Zij hebben niet de budgetten opzij staan om op korte termijn ingrijpende energiebesparende maatregelen te nemen. Je kan geen wafels of pannenkoeken blijven verkopen om de kas te spekken. Hun financiële reserves gaan bijna volledig op aan energierekeningen. In die mate zelfs dat de werking in gevaar komt of de verenigingen kopje onder dreigt te gaan. Dat willen we absoluut vermijden. Verenigingen vormen het kloppende hart van de stad. We willen er alles aan doen om hun werking te vrijwaren", duidt schepen voor jeugd Bart De Bruyne de precaire situatie.

Energiebesparende maatregelen

Met deze informatie werkten de stadsdiensten de afgelopen weken een subsidiereglement uit. Dat wordt op 20 februari voorgelegd aan de gemeenteraad. "Verenigingen die het afgelopen jaar aantoonbaar meer uitgaven aan energiekosten en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen rekenen op een extra subsidie die kan oplopen tot 5000 euro per vereniging," legt schepen De Bruyne uit.

Daarnaast organiseert de stad op 13 maart een infoavond rond energiebesparende maatregelen waarop alle verenigingen uitgenodigd worden. "De energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat verenigingen zeer bewust zijn gaan nadenken over hun eigen energieverbruik, al dan niet uit financiële noodzaak. Vanuit de stad en de provincie bestaan er heel wat ondersteuningsmogelijkheden. We willen hen wegwijs maken in het aanbod en hen concrete tips aanreiken hoe ze hun energieverbruik kunnen beperken en de facturen naar beneden kunnen krijgen. Op deze avond kunnen verenigingen ook ervaringen en good practices uitwisselen", legt schepen voor duurzaamheid en milieu Wout De Meester uit.