Boost in het aantal deelwagens in Sint-Niklaas en eerste deelwagens in de deelgemeenten

20 Februari 2023

Boost in het aantal deelwagens in Sint-Niklaas en eerste deelwagens in de deelgemeenten

Steeds meer mensen staan open voor deelmobiliteit. Stad Sint-Niklaas wil het gebruik van deelwagens stimuleren door het aanbod de komende jaren gevoelig op te drijven. De doelstelling is om van 26 deelwagens vandaag te groeien naar 160 in 2030.

Opmerkelijk cijfer: het wagenbezit in Sint-Niklaas ligt momenteel op 101.7 %. Dat betekent concreet dat er per 100 huishoudens iets meer dan 101 in België geregistreerde wagens rondtuffen. Dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde van 113 % maar gaat in tegen de dalende trend in centrumsteden. In steden als Antwerpen, Leuven en Oostende ligt het autobezit onder de 75 %. Voor paren met thuiswonende kinderen ligt het wagenbezit in onze stad nog hoger, namelijk op 150 %. Hoewel deze cijfers voor een centrumstad aan de hoge kant liggen, stijgt ook in Sint-Niklaas de belangstelling voor deelwagens.

Groeiende bereidheid

"Er is duidelijk nog ruimte. De bereidheid om tenminste gedeeltelijk over de schakelen op een deelwagensysteem in plaats van een tweede auto aan te schaffen, is geleidelijk aan het groeien. Ook het aantal mensen die geen eigen wagen meer bezitten en zich vooral verplaatsen met de fiets en het openbaar vervoer en occasioneel een deelwagen gebruiken stijgt. De stijgende brandstofprijzen zijn hier zeker niet vreemd aan, maar ook de aankoopprijs van wagens zit al jaren in stijgende lijn.", stelt schepen voor duurzaamheid Wout De Meester. "Door het aanbod gevoelig uit te breiden, toegankelijker en laagdrempeliger te maken willen we het gebruik van deelwagens stimuleren. We willen meer deelwagens en ook op meer locaties in de stad. Dat moet groeien naar 2 deelwagens per 1000 inwoners. Door dat deelwagenpark groter en ook gevarieerder te maken, kunnen we meer doelgroepen aanspreken. Ook maken we het mogelijk om te leren autorijden met een deelwagen.", aldus schepen De Meester.

Nog dit jaar 8 extra deelwagens

Momenteel staat de teller op 26 deelwagens, verdeeld over een vijftal verschillende systemen. Nog dit jaar komen er in het centrum minstens 5 wagens bij en komt er in elke deelgemeente minstens 1 deelwagen. Dat aantal zal de komende jaren nog verder aangroeien. Geïnteresseerde aanbieders konden tot begin februari intekenen. Schepen De Meester: "Om dit mogelijk te maken trekken we dit jaar 90 000 euro uit. Ook in de twee volgende jaren is er budget gereserveerd. Deelmobiliteit is de mobiliteit van de toekomst, zeker in steden. Tegen 2025 moet de helft van de deelwagenvloot ook elektrisch zijn."