Sint-Niklaas blijft ook in deze crisis voor iedereen zorgen

02 April 2020

Sint-Niklaas blijft ook in deze crisis voor iedereen zorgen

We leven in bijzonder bevreemdende tijden. De coronacrisis treft ieder van ons in zijn dagelijkse doen en laten. Vele medeburgers geven in deze periode het beste van zichzelf en dat op vele fronten: zorgverleners en medisch personeel, veiligheidsdiensten, personeel in supermarkten, afvalophalers … Vele anderen proberen thuiswerk en gezin met elkaar in evenwicht te brengen. Deze crisis treft vooral de Sint-Niklazenaren die het al zwaar hadden. Kinderen in kwetsbare gezinnen, mensen zonder een dak boven hun hoofd, gezinnen die afhankelijk zijn van voedselpakketten, mensen in eenzaamheid, onze ouderen in rust- en verzorgingstehuizen.

De vele witte lakens in de stad en het applaus dat elke dag om 20 u in vele straten weerklinkt drukken de solidariteit en de dankbaarheid van velen uit.

Achter de schermen werken stadsdiensten en bestuur hard om de vele uitdagingen die deze crisis stelt het hoofd te bieden. Elke dag komt een crisiscel samen om de vooruitgang van de genomen maatregelen te monitoren en waar nodig bij te sturen. Ook schepenen en burgemeester zien elkaar meerdere keren per week om nieuwe maatregelen te bespreken en te bekrachtigen en zo in te spelen op specifieke uitdagingen in de stad. Bij de 'Telefonische Informatie Centrale '(TIC) kan iedereen telefonisch en via mail terecht voor betrouwbare informatie en antwoorden op alle mogelijke vragen rond de coronacrisis.

tel. 03 760 92 71 

mail: [email protected]

Sociale diensten blijven helpen

Voor mensen zonder onderdak en mensen in armoede wordt een extra inspanning gedaan. Zij hebben het in deze periode erg lastig. Door de coronamaatregelen zijn heel wat voorzieningen zoals De Variant en sociale kruidenier De Springplank gesloten. Ook de bedeling van voedselpakketten aan hulpbehoevenden gaat niet door zoals gebruikelijk. Daarom werkte het OCMW een aparte regeling uit zodat mensen die een voedselpakket nodig hebben op afspraak aan een kunnen geraken. Om te kunnen blijven voorzien in voedsel ondersteunt de stad een aantal initiatieven ook financieel. Bij de sociale restaurants kunnen maaltijden afgehaald of aan huis geleverd worden.

Voor dringende steunvragen en vragen rond daklozenopvang blijft het Welzijnshuis elke voormiddag open. In deze moeilijke tijden mag niemand in de kou blijven staan.

Steun aan de middenstand

Met de sluiting van horeca en later ook niet-essentiële winkels werd de middenstand zwaar getroffen. Om de lokale handelaars en horeca te (onder)steunen, werkte de stad al een aantal maatregelen uit. Daarnaast lopen er dagelijks tal van individuele vragen binnen van ondernemers, verenigingen en de cultuursector. Alle vragen worden opgelijst en door het bestuur bekeken om waar mogelijk op de lokale noden te kunnen inspelen. Eens de crisis achter de rug is, start ook een promocampagne om burgers te stimuleren lokaal te kopen.

Alle leerlingen mee

Sinds 16 maart werden alle lessen in de scholen in onze stad opgeschort. Leerkrachten en directies plooiden zich dubbel om de leerlingen een aangepast programma aan te bieden én opvang te voorzien voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinssituaties. In de middelbare scholen worden de lessen en taken vooral via digitale platformen gegeven. Niet elk gezin heeft zomaar een laptop of computer met internet voorhanden om mee te zijn en raken zo steeds verder achterop. De stadsdiensten brengen de noden in kaart en zoeken samen met de scholen naar ICT-materiaal om kwetsbare gezinnen op dit vlak uit de nood te helpen. Stad en onderwijsveld zetten daarnaast acties op het getouw om deze gezinnen ook na de crisis de nodige ondersteuning te bieden.

Kinderopvang gegarandeerd

De voorbije weken bleven de kinderdagverblijven van de stad gewoon open om de opvang van baby’s en peuters te garanderen. Ook de volgende weken zal dat zo blijven. Om de opvang van deze kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen ook tijdens de paasvakantie te waarborgen, besliste het stadsbestuur om de reguliere kinderopvang te schrappen en exclusief open stellen voor deze kinderen. Ook met de scholen wordt gekeken in welke mate zij in opvang kunnen blijven voorzien, zodat groepen leerlingen niet onnodig gemengd worden.

Sint-Niklaas jeugdstad, ook in tijden van crisis

Na enkele weken thuis is het voor veel jongeren vechten tegen de verveling. Nu er geen lessen meer zijn en ook de speelpleintjes en ontmoetingsplaatsen als De Witte Molen afgesloten zijn, besloot Team Jeugd de instagrampagina Corona Te Baas op te richten. Met fijne uitdagingen en dilemma’s proberen ze te peilen naar hoe jongeren deze periode beleven. Ook de vele jeugdbewegingen in de stad doen hun uiterste best om hun activiteiten digitaal verder te zetten met creatieve en originele opdrachten. Nu de Buitenspeeldag niet zal doorgaan zijn de organisatoren druk doende een digitaal alternatief te ontwikkelen.

Zelf iets doen?

In heel de stad schoten vrijwilligersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond, van geïsoleerde ouderen bellen tot boodschappendiensten. Op verschillende plaatsen staken mensen de handen uit de mouwen om mondmaskers te fabriceren. Niet alleen particulieren schaarden zich achter dit initiatief, ook in kringloopwinkel Den Azalee sleepte men naaimachines aan om massaal mondmaskers te maken.

Ook jij kan je steentje bijdragen om anderen te helpen! Vorige week werd het digitale platform https://www.impactdays.be/sint-niklaashelpt/ gelanceerd. Hier kan je je opgeven voor de bestaande initiatieven maar ook zelf nieuwe initiatieven kenbaar maken. Via dit platform worden hulpvragen en vrijwilligers aan elkaar gematcht.

Ook en vooral in deze crisistijden zorgen Sint-Niklazenaren voor elkaar! 

Samen overwinnen we de Coronacrisis