Ambitieus beleidsprogramma 2019-2025 gekend

11 Maart 2019

Ambitieus beleidsprogramma 2019-2025 gekend

Het is er!   De burgers hebben er lang op moeten wachten, maar zonet hebben Groen, NVA en Open Vld de 10 prioritaire beleidsdoelstellingen van het nieuwe bestuur voorgesteld waarmee ze de stad willen klaarstomen voor de toekomst. De afgelopen maanden werd aan het beleidsprogramma geschaafd met als belangrijkste doel: Sint-Niklaas uitbouwen tot een sociale, ecologische, diverse en trotse (centrum)stad waar iedereen zich veilig en thuis voelt, een stad waar we fier op kunnen zijn. Kom hier het volledige beleidsprogramma 2019- 2025 te weten!

Groen Sint-Niklaas is enthousiast over het resultaat. De drie speerpunten waarmee we in oktober 2018 naar de kiezer trokken, zijn prominent in het programma opgenomen. Iedereen mee, betrokken burgers en groene straten en pleinen vormen de Groene leidraad doorheen de tekst. Ook de 10 concrete voorstellen uit de campagne werden in het uiteindelijke programma opgenomen. De beleidsdoelstellingen werden vertaald naar een ambitieus programma met 50 actieplannen die bovendien afgetoetst werden aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

IEDEREEN MEE

Gelijke kansen voor iedereen vormt de rode draad doorheen het sociale beleid. In elk beleidsdomein wordt gefocust op armoede, diversiteit en toegankelijkheid. De strijd tegen gezinsarmoede blijft een prioriteit voor het nieuwe bestuur. Met een nieuw armoedeplan willen we deze ambitie verder kracht bijzetten. We willen de lijn van het gevoerde welzijnsbeleid vooral verderzetten én aanvullen met nieuwe initiatieven. Ook hier geldt dat we de stad van morgen samen vormgeven: partners uit verschillende domeinen worden hierbij betrokken.

 

GROENE STRATEN EN PLEINEN

Aangename en attractieve groene woonkernen en het bewaren van het landelijk karakter in het buitengebied vormen de krijtlijnen bij de verdere ontwikkeling van de stad. Het lobbenstadmodel dient hierbij als kompas. In de stad staat kwalitatieve vergroening met bespeelbaar groen en geveltuinen voorop. Daarnaast krijgen elke stadslob en elke deelgemeente er een buurtbos bij.

BETROKKEN BURGERS

Het bestuur wil deze uitdagingen niet alleen aangaan. In de komende maanden wordt Het Stadsgesprek opgestart: voor het eerst wordt de burger in Sint-Niklaas én de deelgemeenten actief betrokken in de realisatie van het beleidsprogramma. Door elke burger te informeren, actief te bevragen én de mogelijkheid te geven mee te denken over de concrete invulling willen we duidelijk stellen: de stad van morgen maken we samen met de burgers. Dit participatieproject moet de aanzet vormen tot een hoger ambitieniveau op participatie doorheen de volledige bestuursperiode.

Met de bevoegheden van de drie groene schepenen hebben we ook de armslag om onze groene ideeën in groen beleid om te zetten.

 

Kom hier het volledige beleidsprogramma 2019- 2025 te weten!