Bart De Bruyne nieuwe schepen voor dierenwelzijn

10 December 2021

Bart De Bruyne nieuwe schepen voor dierenwelzijn

Bart De Bruyne neemt de bevoegdheid dierenwelzijn over van collega Wout De Meester. Vorige bestuursperiode werd in Sint-Niklaas de bevoegdheid dierenwelzijn voor het eerst ingevuld door schepen Wout De Meester. In de afgelopen jaren nam Sint-Niklaas steevast een voortrekkersrol op zich met onder andere de uitwerking van een zwerfkattenbeleid en de inrichting van de eerste hondenweides. "Deze lijn trekken we resoluut verder. Samen met de inwoners," klinkt het.

Voorloper

De afgelopen jaren is Sint-Niklaas steeds een voorloper geweest op dierenwelzijnsvlak. Nog voor er een algemeen verbod gold, werden circussen met wilde dieren in Sint-Niklaas gebannen. De stad was één van de eersten om een verbod op vuurwerk op te leggen wegens de nefaste invloed van het geluid op dieren. In het uitwerken van een zwerfkattenbeleid nam Sint-Niklaas het voortouw. Zo werden speciale voederplaatsen ingericht waar vrijwilligers zwerfkatten op een gecontroleerde manier voederen. Door deze katten in samenwerking met dierenartsen systematisch te castreren en te steriliseren wordt de populatie zwerfkatten onder controle gehouden. In 2019 voorzag de stad onder impuls van Wout De Meester een tussenkomst in het steriliseren, castreren of chippen van huiskatten. “Hoewel dit decretaal verplicht is, merkten we dat veel kattenbezitters dit niet of nog niet deden. Met deze tussenkomst wilden we onze inwoners een duwtje in de rug geven. Met succes: meer dan 200 kattenbezitters gingen hierop in,” aldus schepen De Meester. Ook werden in de vorige bestuursperiode demonstraties met roofvogels en uilen op openbaar domein aan banden gelegd. “Deze prachtige dieren horen thuis in de natuur, niet op een kermis of braderij om mensen te vermaken. Met deze maatregel wilden we een duidelijk signaal geven. We gingen hierbij in op de vraag van Vogelbescherming Vlaanderen. Te veel mensen halen roofvogels in huis zonder adequate huisvesting. Veel van deze dieren komen in een opvangcentrum terecht of worden vrijgelaten in de natuur, waar ze de nodige schade aanrichten,” licht schepen De Meester de beslissing toe.  

Tot slot werd dierenwelzijn expliciet opgenomen in het takenpakket van de politie bij de milieu- en dierenpolitie. Jaarlijks behandelen ze meer dan 200 meldingen over dieren en zijn ze het aanspreekpunt voor verwaarloosde en loslopende/onbeheerde dieren.

Hondenuitloopweides

Bart De Bruyne neemt nu het dierenwelzijnsstokje over van Wout De Meester. De overdracht is het moment bij uitstek om de ambities voor de komende jaren nog eens in de verf te zetten. Schepen De Bruyne: “Bij het stadsgesprek in het begin van deze bestuursperiode was een uitgebreide groep hondenbezitters aanwezig. Hun vraag naar meer en uitgebreidere hondenuitloopweides is niet in dovemansoren gevallen. We openden al een tijdelijke uitloopweide op de site Puyenbeke, in afwachting van de heraanleg van de volledige site. Verder gingen schepen De Meester en ik in gesprek met gebruikers van de hondenuitloopweide van de Clementwijk om de hondenuitloopweide groter, aangenamer en uitdagender te maken voor de honden en hun baasjes. Ook in de deelgemeentes willen we nog deze bestuursperiode bijkomende infrastructuur voorzien. Wout De Meester effende hier het pad, vanuit mijn rol als schepen van participatie ging ik mee in gesprek met de hondenbaasjes. Op die manier raakte ik meer en meer betrokken bij dierenwelzijn.”

Participatief dierenwelzijnsplan

Daarnaast wil de nieuwe schepen voor dierenwelzijn nog sterker inzetten op een betere verzorging van gekwetste en onbeheerde dieren. “De mensen van de politie en onze stadsdiensten doen hun uiterste best om de gewonde dieren zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Dieren in nood moeten op elk uur van de dag kunnen rekenen op de best mogelijke zorgen.” De link met participatie wil hij warm houden om samen met alle geïnteresseerde dierenliefhebbers werk te maken van een dierenwelzijnsplan.