Asbeststort SVK definitief dicht

09 Maart 2018

Asbeststort SVK definitief dicht

Op 1 maart besliste de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om de vergunning van SVK  voor het storten van inerte afvalstoffen, waaronder ook het gevaarlijke asbestafval, in te trekken. Als Groen Sint-Niklaas zijn we hierover zeer opgelucht.

Onder impuls van het actiecomité ‘Asbeststort Dicht’ kaartte het Sint-Niklase stadsbestuur de herhaaldelijke overtredingen van de milieuvoorwaarden door SVK aan. Het bedrijf kreeg eerder al verschillende processen-verbaal van de milieu-inspectie, maar gaf er geen gevolg aan. Door een gebrek aan vertrouwen was voor Groen Sint-Niklaas sluiten de enige optie.

Agalev (de voorloper van Groen) nam in het verleden het voortouw in de strijd tegen de zeer vervuilende en dodelijke productie van asbest. Uiteraard zijn we nu ook blij met de sluiting van het laks uitgebate asbeststort. ‘Met deze keuze wordt de gezondheid van de omwonenden op langere termijn verzekerd’, aldus de provincie. Er zal ook verder bekeken worden hoe de site gesaneerd kan worden om de volksgezondheid in de toekomst te bewaken.