Gemeenteraad geeft fiat voor nieuw Lokaal Armoedeplan

28 November 2020

Gemeenteraad geeft fiat voor nieuw Lokaal Armoedeplan

Op 27 november keurde de gemeenteraad het Lokaal Armoedeplan goed. Dit plan vormt samen met het diversiteitsprogramma - dat in oktober al goedgekeurd werd - het stadsbrede programma ‘Iedereen mee’. Focus van dit programma: gelijke kansen voor elke Sint-Niklazenaar. Op die manier is één de speerpunten waarmee Groen Sint-Niklaas in 2018 naar de kiezer trok ook stevig verankerd in het beleid van de stad. Een ruime meerderheid (meerderheidspartijen Groen, N-VA, Open VLD maar ook oppositiepartijen sp.a en CD&V) schaarde zich achter het plan.

Sint-Niklaas kampt, net als heel wat andere centrumsteden, met stijgende armoedecijfers. De huidige coronacrisis heeft dit probleem enkel vergroot en het valt nog af te wachten hoe groot die impact precies zal zijn. Veel Sint-Niklazenaren hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dé sleutels om armoede te gronde aan te pakken, zitten in de handen van de federale en Vlaamse overheid: de beleidslijnen rond inkomen, arbeid en wonen worden op die niveaus uitgetekend. Het lokaal armoedebeleid vormt hierop een belangrijke aanvulling. De bandbreedte die het lokaal beleid is toebemeten, proberen we in Sint-Niklaas maximaal te benutten. Samen met heel wat partners proberen we voor mensen in (kans)armoede dagelijks het verschil te maken. Hoe we dit in de praktijk brengen, is vastgelegd in het Lokaal Armoedeplan.

Stevig fundament

In het Lokaal Armoedeplan (LAP) worden alle acties gebundeld die te maken hebben met armoedebestrijding. De actiepunten zijn telkens gelinkt aan een sociaal grondrecht: inkomen, werk, onderwijs en opvoeding, vrije tijd, dienstverlening en gezondheid. Daarnaast speelt het LAP in een apart hoofdstuk in op het verkleinen van de digitale kloof. Voor dit armoedeplan konden we bouwen op stevige fundamenten. Met dit plan wordt deze basis nog verder verstevigd: onder andere door het aantal maatschappelijk assistenten gevoelig te verhogen én te garanderen dat het budget voor leefloon en aanvullende steun de groeiende vraag volgt.

Samen met heel wat andere actoren

Wie het plan doorbladert, krijgt inzicht in wat er allemaal in de stad rond armoede leeft en beweegt. En dat is veel. Stad en ocmw nemen een deel daarvan voor hun rekening, maar een belangrijke rol is weggelegd voor tal van verenigingen en organisaties: CAW, De Vlier, het Vlos, de Springplank, Voedsaam, het CGG, de lijst is lang. De strijd tegen armoede is er niet enkel eentje van het bestuur of de diensten, maar van heel wat actoren die er dagdagelijks mee bezig zijn.

Vinger aan de pols

Het plan is een combinatie van bestaande én nieuwe acties. Zo krijg je niet enkel een overzicht van wat er al gebeurt, maar ook van acties die nog op stapel staan. Acties uit het vorige LAP zoals Tand-em (betaalbare en laagdrempelige tandzorg) zijn bijvoorbeeld ondertussen regulier beleid geworden. Daarnaast zijn er ook nieuwe actieplannen zoals de samenwerking met de vzw Dyzo die focust op zelfstandigen in moeilijkheden, een problematiek die sinds de coronacrisis bijzonder actueel geworden is. Het LAP is immers geen in beton gegoten plan: het is de bedoeling om voortdurend de ogen en oren open te houden voor nieuwe noden en mogelijke acties die hierop kunnen inspelen. Door de structurele band met Polsslag – de koepel van armoedeorganisaties binnen de stad - is er ook een vast en bijzonder waardevol forum om met verenigingen die met inwoners in armoede werken in dialoog te gaan. De input die zij gaven is quasi integraal opgenomen in het plan.

Dagelijks het verschil maken

Jaarlijks trekt de stad 120.000 EUR uit voor acties uit het armoedeplan. Dat is slechts het topje van de ijsberg: het totale budget dat naar armoedegerelateerd beleid gaat, loopt in de vele miljoenen. Drijvende kracht achter dit plan (samen met de stadsdiensten) is schepen voor welzijn Sofie Heyrman. Haar ambitie is duidelijk: “Dit armoedeplan kan voor veel mensen het verschil maken. Door grote én kleine dingen. Door ons systeem van aanvullende steun, door een betere dienstverlening, een noodwoning en een stevig activeringsbeleid met baanbrekende acties, maar ook door kleinere zaken als een Sinimaat om samen naar de film of toneel te gaan, de fietsbib Op Wielekes of een bijdrage in de medische kosten van je huisdier.” Met dit armoedeplan is het tweeluik 'Iedereen mee' een feit en hebben we twee sterke beleidsdocumenten die er de komende jaren voor moeten zorgen dat meer Sint-Niklazenaren mee geraken, mee zijn en mee blijven.