Wout De Meester

Wout De Meester

Wout De Meester - Lijstduwer opvolgers Vlaanderen

In Sint-Niklaas mocht ik de voorbije jaren als schepen onze stad mee vorm geven. Luisteren naar de noden van kinderen en jongeren, werken aan fietsvriendelijkheid en onze stad op weg zetten naar een klimaatneutrale toekomst.

We laten een nieuwe wind door Sint-Niklaas waaien, waarbij iedereen mee is, we van inspraak en vergroening echt werk maken. Samen kunnen we die wind ook door Vlaanderen laten waaien!"

Wout De Meester

Vanuit de jeugdbeweging, in de jeugdraad en de Fietsersbond kreeg ik de smaak te pakken om problemen aan te kaarten en voorstellen te doen.

In Sint-Niklaas mocht ik de voorbije jaren als schepen onze stad mee vorm geven. Luisteren naar de noden van kinderen en jongeren, werken aan fietsvriendelijkheid en onze stad op weg zetten naar een klimaatneutrale toekomst.

We laten een nieuwe wind door Sint-Niklaas waaien, waarbij iedereen mee is, we van inspraak en vergroening echt werk maken. Samen kunnen we die wind ook door Vlaanderen laten waaien!"