Ursula Jaramillo - Plaats 6 federaal

Ursula Jaramillo - Plaats 6 federaal

Ursula Jaramillo - Plaats 6 federaal

Ik wil bijdragen aan de samenleving, niet als toeschouwer, maar in een actieve rol als regisseur van mijn eigen leven. Ik kan vanuit mijn zetel klagen over de beslissingen van het beleid of ik kan zelf iets doen. Alles heeft met politiek te maken. Je basisrechten, je loon, je opleiding, alles.

Ik neem de verantwoordelijkheid graag op om samen een positieve verandering in de maatschappij te creëren die gericht is op een betere toekomst voor iedereen. Voor mens, milieu en natuur.

Samen gaan we voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Een verdraagzaam divers land, waar gelijkheid en rechtvaardigheid primeren. Waar geen kloof is tussen de mensen. Een samenleving die zich bewust is van zijn toekomst, die zorgt voor eenheid en verbintenis.

Ursula Jaramillo - Plaats 6 federaal

De rode draad in mijn leven wordt gevormd door gelijkwaardigheid en respect. Van jongs af aan leerde ik kritisch te zijn, met het hart op de juiste plaats.

Ik wil bijdragen aan de samenleving, niet als toeschouwer, maar in een actieve rol als regisseur van mijn eigen leven. Ik kan vanuit mijn zetel klagen over de beslissingen van het beleid of ik kan zelf iets doen. Alles heeft met politiek te maken. Je basisrechten, je loon, je opleiding, alles.

Ik neem de verantwoordelijkheid graag op om samen een positieve verandering in de maatschappij te creëren die gericht is op een betere toekomst voor iedereen. Voor mens, milieu en natuur.

Samen gaan we voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Een verdraagzaam divers land, waar gelijkheid en rechtvaardigheid primeren. Waar geen kloof is tussen de mensen. Een samenleving die zich bewust is van zijn toekomst, die zorgt voor eenheid en verbintenis.