Lieven Bauwens - Plaats 3 opvolgers Vlaanderen

Lieven Bauwens - Plaats 3 opvolgers Vlaanderen

Lieven Bauwens - Plaats 3 opvolgers Vlaanderen

Al jarenlang zet ik mij wereldwijd in als vertegenwoordiger van een van de meest marginale groepen: kinderen geboren met een handicap. Zij worden geboren op plekken met de minste kansen, bij ouders blootgesteld aan de grootste risico’s, in een omgeving met geringe beschikbaarheid aan zorg. Maar er is een duidelijke verschuiving merkbaar: deze kansarmoede komt ook steeds meer voor in de rijkere landen. Uit mijn internationaal activisme groeide een lokaal engagement (o.a. vernieuwende herstellende boerderij) met als doel onszelf en onze omgeving zo weerbaar mogelijk te maken.

Het Vlaamse niveau kan, met bevoegdheden op omgeving en op diensten rondom de mens, een groot verschil maken. Laat ons samenwerken om onze omgeving leefbaar te houden voor iedereen. “Earth Care, People Care, Fair Share” is mijn ethische leidraad.

Lieven Bauwens - Plaats 3 opvolgers Vlaanderen

De gele en groene hesjes zijn twee kanten van hetzelfde verhaal. Een ontginningsmentaliteit zet zowel mens als omgeving onder enorme druk. #hetkananders, #hetmoetanders.

Al jarenlang zet ik mij wereldwijd in als vertegenwoordiger van een van de meest marginale groepen: kinderen geboren met een handicap. Zij worden geboren op plekken met de minste kansen, bij ouders blootgesteld aan de grootste risico’s, in een omgeving met geringe beschikbaarheid aan zorg. Maar er is een duidelijke verschuiving merkbaar: deze kansarmoede komt ook steeds meer voor in de rijkere landen. Uit mijn internationaal activisme groeide een lokaal engagement (o.a. vernieuwende herstellende boerderij) met als doel onszelf en onze omgeving zo weerbaar mogelijk te maken.

Het Vlaamse niveau kan, met bevoegdheden op omgeving en op diensten rondom de mens, een groot verschil maken. Laat ons samenwerken om onze omgeving leefbaar te houden voor iedereen. “Earth Care, People Care, Fair Share” is mijn ethische leidraad.