Ik twijfel tussen Groen en Open vld

Als Groen kunnen we enkel toejuichen dat OpenVLD #zuurstof deze campagne - net als wij - gaat voor meer groen en betere luchtkwaliteit in de stad. Toch zijn we overtuigd dat de groene voorstellen en acties verder gaan, en daardoor een betere garantie zijn om de luchtkwaliteit fors te verbeteren of duidelijk meer groen in de stad te krijgen.

Voor betere luchtkwaliteit gaat Groen voor:

 1. Weren doorgaand (vracht)verkeer in het stadscentrum. Hierdoor  kan de Grote Markt autoluw, gezellig en groen worden. De knip maakt ruimte vrij voor terrasjes, verplaatsbare speelelementen, groen, water, fiets- en wandelpaden. Zo verbetert niet enkel de luchtkwaliteit, maar wordt het stadscentrum ook gezelliger en groener.
 2. Prioritair vergroenen  van straten met doorgaand verkeer met luchtzuiverende beplanting. Subsidies, deskundige hulp en communicatie moeten het aanplanten van geveltuintjes stimuleren.
 3. Aanleggen van groene straten en pleinen in stads- en wooncentra. Vergroenen van het Heymanplein, Elisabethplein, …
 4. De fiets als snelste vervoersmiddel in het stadscentrum, fietssnelwegen tussen de deelgemeenten, fietsvriendelijke woonkernen met extra verkeersveilige schoolomgevingen en een grote toename van vrijliggende, comfortabele fietspaden.
 5. Een groot (speel)bos in elke deelgemeente en bij elke stadslob zorgt voor zuivere lucht.
 6. Het spoorviaduct dat door de stad loopt, wordt vergroend door klim- en hangplanten. De ruimte onder het viaduct wordt beter benut.

Ook trekt Groen volop de kaart van de Sint-Niklase ondernemers in de binnenstad

 1. Leegstaande of onderbenutte (winkel)panden kunnen meer gebruikt worden door Sint-Niklase verenigingen, buurtinitiatieven, creatievelingen en ondernemers. De stad zorgt dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.
 2. Groen kiest resoluut voor een stopzetting van de bouw van baanwinkels en detailhandelszaken in de periferie. Aanvragen hiervoor buiten de kern moeten consequent geweigerd worden (behalve voor buurtwinkels die in lokale bediening voorzien). Samen met de ondernemers willen we op zoek gaan naar meer geschikte locaties binnen de kern.
 3. Groen wil enkel koopzondagen in overleg met de lokale handelaars.
 4. Groen wil verder investeren in het ondernemersloket waar onze lokale ondernemers terecht kunnen met al hun vragen. Via digitalisering en begeleiding verminderen we de administratieve lasten van onze lokale ondernemingen. Digitale gegevens en databases stellen we open zodat allerlei toepassingen ontwikkeld kunnen worden.
 5. Ons stadspromotiebeleid moet er o.a. op gericht zijn Sint-Niklaas uit te spelen als een ondernemende, innovatieve en winkelvriendelijke stad. Het beleid moet gekoppeld worden aan onze evenementen en toerisme. Dit alles om doelgerichter om te gaan met het benaderen van potentiële bezoekers van onze stad en de eigen inwoners.

Meer acties vind je hier terug.

Verder legt Groen meer de nadruk op het aanpakken van armoede. Acties en ons volledig sociaal programma.