Zeshonderd bomen voor meer groen

23 Oktober 2011

Op aandringen van onze Groen!e schepen Sofie Heyrman plant de stad Sint-Niklaas 600 bomen in een reeks straten en wijken. Bedoeling is de diversiteit in stand te houden en meer groen te zien. Er worden er kleinere maar ook grotere soorten aangeplant. Het gaat onder meer om linde, tamme kastanje, wilg, zwarte els en zoete kers.  De bomen worden al in de loop van november aanplanten. Daarbij wordt rekening gehouden met de bekommernissen van natuurliefhebbers, maar ook onder meer landbouwers en imkers. Bij het kiezen van de meest geschikte locaties voor de aanplantingen wordt gelet op de breedte van de berm, het ontbreken van boven- of ondergrondse leidingen in de berm, de schaduw die de bomen afwerpen en die eventueel de landbouwgewassen schade berokkent.De stad wil met de massale aanplantingen het goede voorbeeld geven. De woonkwaliteit moet zoveel mogelijk behouden blijven. Er komen bomen in de Braemstraat, Brandstraat, Drielindenstraat, Godschalkstraat, Hondsneststraat, Hoogkamerstraat, Kwade Plas, Mulderstraat, Pieter Segherswegel, Ransbeekstraat, Stenenmuurstraat, Schuilhoek, Waterstraat, kortom zowat in alle deelgemeenten van de Wase hoofdstad. De plaatselijke scholen worden bij deze plantactie betrokken. Om misverstanden uit de weg te ruimen en tegelijk ook onnodige onrust weg te nemen, worden er twee informatievergaderingen voorzien. De eerste vindt plaats op woensdag 12 oktober om 20 uur in het dorpshuis Sinaai en de tweede op woensdag 26 oktober om 20 uur in basisschool, Gyselstraat, Nieuwkerken.