Trage wegen

25 Oktober 2011

Tijdens het weekend van 22 en 23 oktober was het de Dag van de Trage Weg en dat is ook in onze regio niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zo voerde Groen! actie in Vrasene, om te pleiten voor meer en betere trage wegen. En in Belsele werd de Stadhoudersboswegel ingehuldigd met De Raaklijn en Groen!