Sociaal beleid en (ouderen)zorg

“Een goed welzijnsbeleid zorgt voor elke Sint-Niklazenaar”

 

Een goed sociaal beleid zorgt dat mensen het beste uit zichzelf halen en beschermt het recht van eenieder op een menswaardig bestaan. We merken dat steeds meer mensen in onze samenleving het moeilijk krijgen. Die mensen op een goede manier helpen en ondersteunen vergt een krachtdadig welzijnsbeleid. Helaas heeft een stad niet alle kaarten in handen om tegen armoede te vechten en te vermijden maar als overheid die het dichtst bij de burgers staat, heeft ze wel unieke troeven in handen.

 

Zorgen voor kwalitatieve huisvesting, toeleiding naar werk op maat, gezond eten en het betaalbaar houden van school en hobby's,  zijn belangrijk om de strijd tegen kansarmoede verder aan te gaan. Deze uitdagingen kunnen enkel ten gronde worden aangepakt als de sociale reflex in elk beleidsdomein aanwezig is. De opmaak van het armoedeplan vorige legislatuur betekende de start van een gecoördineerd beleid. Deze weg moeten we verder bewandelen. Sint-Niklaas heeft het geluk reeds vorige legislatuur werk gemaakt te hebben van de samensmelting van stad en OCMW. Maar deze veranderingen vergen tijd. We zetten hier verder op in zodat het zowel voor de burger als voor het personeel een mooi verhaal wordt.

 

In Sint-Niklaas zijn er zeer sterke verenigingen en voorzieningen aanwezig. Een sterk sociaal beleid kunnen we enkel samen voeren. Doorgedreven samenwerking, goede communicatie en aanvullend beleid zijn hierbij belangrijk. De stad zet vooral in op de blinde vlekken.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Sociaal beleid en (ouderen)zorg' <