Sint-Niklaas nieuw lid van Statiegeldalliantie

25 Maart 2018

Sint-Niklaas nieuw lid van Statiegeldalliantie

Onder impuls van Groen besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie roept de Vlaamse overheid op om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen.

Die maken 40 procent uit van het zwerfvuil. Als deze verpakkingen niet langer weggegooid worden, heeft dat veel voordelen. Onze stranden, bossen, bermen, rivieren en zeeën worden (hopelijk) schoner. De plastic soep in zee vermindert en zo voorkomen we heel wat dierenleed. Het haalt de kosten van zwerfafval weg bij de lokale overheden en de burgers en stelt de producent en de verpakkingsindustrie er verantwoordelijk voor.

Met een statiegeldsysteem wordt alle kunststof gerecycleerd en is het recyclaat van hoge kwaliteit. Dat levert ruim twee keer zo veel geld op per kilo gerecycleerd materiaal. Het helpt om de hoge ambities op gebied van circulaire economie mee waar te maken. Door het efficiënter gebruik van materialen wordt er bovendien minder afval verbrand en minder CO2 uitgestoten en gaan we de klimaatverandering tegen.