Reeën afschieten in Sint-Niklaas

22 Augustus 2012

In de kranten leek het alsof Sint-Niklaas een aantal reeën zou laten afschieten. We betreuren dat dit zo in de krant gekomen is , dit is volgens ons zeer ongelukkig gecommuniceerd door de schepen. Het wekte de indruk alsof de stad zelf beslist heeft om  een aantal reeën neer te schieten.Niets is minder waar:  die vergunning is boven het hoofd door agentschap van natuur en bos afgeleverd, wij zijn daar niet van op de hoogte.  Wij hebben erover al veel vragen gekregen van burgers na het horen van dit nieuws.

 Vandaar deze reactie...

Er is op vraag van de jachtvereniging (lijsdonk en bagaart) een afschotplan door anb  gegeven, de stad was hier niet van op de hoogte.   Jammer want dan kunnen we ook geen principieel protest aantekenen (we hebben die mogelijkheid zelfs niet in de wet).   Het is toch al te gek dat een stad of gemeente hier geen enkele zeggingschap of adviesfunctie in heeft.   Het afleveren speelt zich af tussen wildbeheerseenheden (die vaak meerdere gemeentes overschrijden) en anb.

De vraag is hoe dit initiatief van toelaten tot neerschieten van wild  strookt met het project om voor fondatie heirnisse  een natuurinrichtingsproject in te stellen.  Hierover is jaren goed overlegd, ook met het anb. (De haalbaarheidsstudie ligt nu op het kabinet).  Over het afschieten van de reeën is helemaal geen overleg gebeurd.  In de fondatie en heirnisse mag niet gejaagd worden maar wanneer je het toelaat in de omringende gebieden, zal dit  zijn invloed hebben op heirnisse en fondatie.

 We begrijpen ook wel dat het soms nodig is om een bepaalde diersoort in te dijken en dat jagers hier dan partners in zijn, maar we stellen ons toch vragen bij het jachtsysteem en de flankerende wetgeving (jachtdecreet, die onlangs weer versoepeld is).

Na vele jaren is er eindelijk terug een reeënpopulatie, en nu die  een beetje sterk is krijgt men al de vragen naar het indijken. De vraag is ook of de populatie zo groot is als beweerd. De reewildstand wordt  door de jagers zelf ingeschat. Een populatie kan ook zichzelf reguleren, hier wordt niet voor gekozen.   Moeten de ree wel afgeschoten worden?

 De beslissing wordt enkel en alleen genomen op basis van de behoefte van de jagers: zover wij weten zijn er nog geen klachten gekomen van landbouwers die  hinder ondervonden.   De schepen zegt dat er verschillende klachten van automobilisten zijn gekomen, maar die zijn nooit op het college gekomen.  

In andere landen waar gelukkig meer wild leeft dan hier, weet de automobilist in buitengebied dat vb reeën het pad kunnen kruisen. De vraag is dan ook of dan het enige middel is om de dieren te beperken. Men kan ook kiezen om straten als vb de weimanstraat beter in te richten zodat mens en dier hun plaats hebben en de auto er te gast is. Er hangen borden" opgepast voor wild"  maar er kan nog veel meer gebeuren.

Naast de inrichting moet men ook nagaan of de aanrijdingen (als die er zouden zijn) niet vaak te maken hebben met hoge snelheid of een te frequent gebruik van een straat.

De vraag blijft of de mens nu en vooral op deze manier moet ingrijpen om de reeënpopulatie te beperken. En of er niet meer overleg moet mogelijk zijn in deze gevoelige materie.

Wout De meester en Sofie Heyrman