Programma Gemeenteraadsverkiezingen

19 Juli 2012

De jongste 10 jaar zijn de fundamenten gelegd om van Sint-Niklaas een aantrekkelijke centrumstad te maken; een stad die de nabijheid en de ruimte van een dorp combineert met een voorzieningenaanbod dat voor elke bewoner beantwoordt aan de noden van deze tijd. In de periode 2012-2020 moet de stad een nieuwe stap vooruit zetten. De verwachte toename van het aantal gezinnen maakt de bouw van 2000 tot 2500 nieuwe woningen noodzakelijk, met het accent op inbreiding en op een substantiële uitbreiding van het aantal sociale woningen.Deze demografische versnelling moet gepaard gaan met een ecologische en een sociale versnelling.

Ecologisch, om de woonkwaliteit te garanderen door een autoluwe stadskern, nieuwe zuurstof voor de woonwijken, groene (fiets)vingers die de stadsrand verbinden met het centrum en deelgemeenten die hun landelijk karakter versterken.

Sociaal, omdat de lokale overheid zijn corrigerende taak verder zal moeten versterken om ervoor te zorgen dat elke Sint-Niklazenaar de kans krijgt om zich ten volle te ontplooien. Om te zorgen voor "werk op maat", vertrekkend van een sterk onderwijs- en opleidingsaanbod. Maar ook om solidariteit op te brengen met iedereen die omwille van ziekte, leeftijd of gebrek aan scholing een helpende hand nodig heeft, zonder onderscheid omwille van sexe, leeftijd, overtuiging, kleur of etniciteit.

Dat is ons project. Een progressief project, omdat het vertrekt vanuit de overtuiging dat mensen in staat zijn om hun buurt, hun stad, hun samenleving vorm te geven. En dat een sturende en daadkrachtige overheid hen moet ondersteunen in dit streven.

Daarvoor willen we ook de komende 6 jaar blijven gaan. Met vereende krachten. En met de steun van de Sint-Niklase bevolking.