Pieter Serverius - Plaats 14

“Meer en meer mensen voelen dat het beter en anders kan. Ik ben één van die mensen en wil mee het verschil maken. Dat is de grote reden waarom ik voor het eerst opkom voor Groen”, legt Pieter ons uit.

“Iedereen heeft recht op propere lucht, betaalbare en kwalitatieve huisvesting en een goed uitgebouwd wegennet en openbaar vervoer”, stelt hij. Als vrachtwagenchauffeur bij één van de beste werkgevers van Vlaanderen is hij ervaringsdeskundige op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Hij staat voor een propere stad met goede fietsinfrastructuur en hij wil de Sint-Niklazenaar aanzetten tot minder auto-denken.

Facebook