Parkeerplaatsen voor gehandicapten

20 Maart 2012

De politie gaat streng controleren op het onrechtmatig parkeren op plaatsen voor gehandicapten. De auto van foutparkeerders wordt meteen weggesleept. Ook de fraude met parkeerkaarten voor andersvaliden wordt aangepakt.  Wat aan de strenge controles en het repressieve optreden van de politie voorafgaat, is een campagne met affiches. 'Banden af van onze parkeerplaats', zegt deze affiche die binnenkort zal te zien zijn aan tientallen parkeerplaatsen voor gehandicapten. De strijd tegen asociaal parkeergedrag bestaat uit drie luiken: het sensibiliseren van de autobestuurders, een gepaste controle, en als derde luik een effectieve bestraffing.'Vooral in de buurt van winkels, maar ook aan openbare gebouwen wordt nogal wat misbruik gemaakt van het parkeren op plaatsen voor andersvaliden', merkt op. 'Met de affiche willen we de autobestuurders er op attent maken dat het voor personen met een beperking vaak van ultiem belang is dat ze zo dicht mogelijk bij hun bestemming kunnen parkeren. De affiche zal op tachtig plaatsen in de stad worden opgehangen. Ongeveer de helft van de parkeerplaatsen voor gehandicapten in Sint-Niklaas kwam er overigens op vraag van de andersvaliden zelf.'

schepen van Welzijn Sofie Heyrman (Groen)Hoge boeteWanneer de campagne een tijdje loopt, zal de politie foutparkeerders niet alleen meteen een boete geven, maar zal ook hun auto worden getakeld. 'We schreven en schrijven uiteraard nu al boetes uit aan wie zich onrechtmatig op deze plaatsen parkeert', zegt politiekorpschef Johan De Paepe. 'De verstrengde aanpak houdt in dat we de wagen effectief zullen takelen.' En dat maakt parkeren zonder parkeerkaart voor gehandicapten duur. Een boete kost 100euro en takelen 66euro. Als dat na acht uur 'savonds is, of op zon- en feestdagen, kost dat 71euro.Misbruik parkeerkaartenDe politie pakt ook de fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten aan. De parkeerwachters zullen uitkijken naar vervalste kaarten, maar ook of de gebruiker van zo'n kaart wel de betrokken andersvalide is, en niet een familielid of een andere chauffeur die er met de auto van de gehandicapte parkeerde. In dat laatste geval kan de politie de kaart inhouden en terugsturen naar de overheidsdienst Sociale Zekerheid, die de kaart van de gehandicapte dan zes maanden zal inhouden.In het geval van fraude en het vervalsen van parkeerkaarten wordt het gerecht ingeschakeld. Wie daarop wordt betrapt, loopt het risico voor de strafrechtbank te worden gedaagd. Vorig jaar werden 82fraudeurs betrapt, vooral op aangeven van de parkeerwachters. In elf van deze fraudezaken bleek dat de autobestuurder de kaart had nagemaakt.