Onderwijs en Kinderopvang

‘Sint-Niklaas is dé scholenstad van Vlaanderen’

 

In onze stad wordt kwalitatief onderwijs gegeven, daar mogen we fier op zijn. Op een school wordt veel meer geleerd dan kennis alleen. Kinderen brengen heel veel tijd door op school dus is het enorm belangrijk dat ze zich daar goed voelen. Mee zorgen voor meer gelijke onderwijskansen voor elk kind en vooral kwetsbare kinderen ondersteunen is een taak van de stad. Belangrijke thema’s hierbij zijn: kleuterparticipatie, inzetten op ouderbetrokkenheid, tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom, strijd tegen pesten, werken aan brede school...


Een plekje in een de kinderopvang is een grote zorg voor veel ouders. Als stad proberen we het aanbod kwalitatieve en betaalbare kinderopvang te verhogen. Het Huis van het Kind verder uitbouwen tot de plek voor kleine en grote opvoedingsvragen. Als lokaal bestuur hebben we een dubbele taak op het vlak van onderwijs. Onze stad is
inrichtende macht in het gemeentelijk onderwijs. Daarnaast hebben we ook een regierol via het flankerend onderwijsbeleid. Vanuit beide taken kunnen we bijdragen aan kwalitatieve opvoeding voor kinderen, jongeren én volwassenen.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Onderwijs en Kinderopvang' <