OCMW Duidt ontwerper aan voor gerda-site.

05 Januari 2012

Het OCMW heeft een ontwerper aangeduid voor het nieuwe woon- en zorgcentrum op de Gerda-site in de Baenslandwijk. Dat wordt het architectenbureau Llox uit Wilrijk, dat ook het  nieuwe woonzorgcentrum in de Lamstraat heeft ontworpen dat eind april opent. Het nieuwe centrum op de Gerda-site zal 75 bewoners huisvesten, met de mogelijkheid om uit te breiden tot 120 bewoners.  Liliane, ons ocmw-raadslid voor Groen!Sint-Niklaas vertelt het volgende:

"Belangrijk bij de beoordeling was de keuze voor een zachte overgang van publieke naar private ruimte. Mensen uit de buurt zullen in het parkgebied een wandeling kunnen maken. Elke  woonkern heeft uitzicht op een open ronde patio. In het gebouw zijn doorzichten voorzien voor contact met de omgeving.

Dit ontwerp versterkt de doorsteken van de ene wijk naar de andere wijk voor voetgangers en voor fietsers. Wellicht een veel mooiere en vooral veel veiligere weg voor voetgangers en fietsers om van Tereken de markt te kunnen bereiken! Parkeerplaatsen worden ondergrond voorzien.

Kortom, een ontwerp zoals Groen! er wel meer wil zien in onze stad..."