Nieuwe wetgeving bedreigt Noordelijk Stadsbos

24 April 2018

Nieuwe wetgeving bedreigt Noordelijk Stadsbos

De kritiek op de planschaderegeling van minister Schauvliege blijft groeien. Op 23 maart kaartte De Standaard op haar voorpagina de regeling reeds aan. Groen Sint-Niklaas lanceerde meteen een petitie voor het behoud van de plannen voor een Noordelijk Stadsbos.

De kritiek werd later bijgetreden door het stadsbestuur en verschillende belangenorganisaties zoals de Bond Beter Leefmilieu en Vereniging voor Ruimtelijke Planners. Voorlopig met effect. Normaal zou het wetsvoorstel besproken worden op de Vlaamse ministerraad van 30 maart, maar door uitstel is er momenteel nog geen beslissing genomen in dit dossier. We blijven druk zetten. Nationaal heeft Groen het probleem ook opgenomen en zal het besproken worden in een werkgroep met experten. Wie meer achtergrondinformatie wil over het dossier, kan onze communicatie nalezen of zijn vraag stellen.

Wie de Petitie wil ondertekenen voor het Noordelijk Stadsbos kan dit hier doen.

Wie meer informatie wil, kan die
hier vinden.