Niels Blomme - Plaats 40 gemeente en plaats 2 provincie

“Moest ik burgemeester zijn, dan zou ik onmiddellijk de parkeerplaatsen voor het stadhuis vervangen door een groene, gezellige zithoek,” stelt Niels Blomme, die zowel opkomt voor de provincie als voor Sint-Niklaas.

Als politicus vindt Niels het belangrijk mensen ertoe aan te zetten in de stad te komen wonen en dit vooral door te zorgen dat er veel groen en goede voorzieningen zijn. Het buitengebied en de rand van de stad kunnen dan groen en bebost worden of voorbehouden voor duurzame landbouw. “Je moet vandaag beginnen handelen als je morgen niet in de problemen wil komen,” is Niels’ overtuiging. “Droogte en hevige regen komen door de klimaatsverandering steeds meer voor en dus moet je de stad daar nu al naar aanpassen.” Voor Niels is het dus noodzakelijk dat mensen goed nadenken over wat ze willen voor zichzelf en hun omgeving en hiermee een doordachte keuze maken op 14/10, dit zowel voor de gemeente- als provincieraadsverkiezingen.