Lokale besturen kunnen de sociale lat hoger leggen via aankoopbeleid

05 Januari 2012

Uit het tijdschrift "lokaal": "Meer en meer lokale besturen denken tegenwoordig aan het milieu als ze overheidsopdrachten uitschrijven en werken ecologische criteria uit. Zo ook in Sint-Niklaas, waar de cel duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Sociale doelstellingen ? bij voorbeeld gelijke kansen voor mannen en vrouwen, diversiteit, integrale toegankelijkheid of inschakeling van kansengroepen ? worden nog amper gebruikt. Toch tonen ervaringen in het buitenland en proefprojecten in enkele Vlaamse steden dat het de moeite waard is in een sociaal aankoopbeleid te investeren.Als we ooit tot een duurzame economische groei willen komen, moeten overheden hun koopkracht gebruiken om op de markt te wegen. Bij de Vlaamse en federale overheid liggen de actieplannen klaar.

Wellicht een taak voor de mandatarissen van GROEN! om over de uitvoering op gemeentelijk vlak (OCMW en stad) te waken?"

Groen! ocmw-raadslid Lilane is er in ieder geval klaar voor !