Liliane Verbeke - Plaats 7

Van Sint-Niklaas een stad maken, waar plaats is voor natuur en waar iedereen zich goed kan voelen”, dat is  waarom Liliane Verbeke al zolang aan politiek doet.

“Op gemeentelijk vlak kunnen we veel doen voor het ecologisch evenwicht. Denk maar aan zorgen voor schone lucht en kwalitatief groen,” legt Liliane ons uit. Daarnaast staat Liliane voor een sociaal Sint-Niklaas, “waar iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien.” Liliane doet ook veel vrijwilligerswerk. Op deze manier is ze vaak onder de mensen, wat ze erg belangrijk vindt, en kan ze het best aanvoelen wat er echt leeft in Sint-Niklaas.