Lieve Nachtegael - Plaats 39

“In 2012 ging ik campagne voeren voor de herverkiezing van Obama. Deze stap zorgde ervoor dat ik in Sint-Niklaas politiek ook niet meer aan de kant wilde blijven staan.”

“Ik koos heel bewust voor Groen: links, warm en duurzaam,” legt Lieve uit. “verkeersveiligheid is voor mij een zeer belangrijk thema. Zo staat foutparkeren op voet- en fietspaden voor mij hoog op de agenda. ” “Door de bijzondere noden van mijn 3-jarig dochtertje merk ik dat sociale cohesie, uitsluiting tegengaan, enz. ongelooflijk belangrijk zijn,” vertelt Lieve. “Iedereen heeft recht op zijn plaats in de maatschappij en gelukkig hebben we daar in Sint-Niklaas reeds vele voorzieningen voor.”