Jonge Wase Wolven

12 April 2012

Groen Sint-Niklaas zet volop in op jeugd.   Om dit beleid kracht bij te zetten, namen we enkele beloftevolle jongeren op in het dagelijks bestuur om mee onze politieke lijn uit te zetten.   Aster Baeck (19)en Niels Blomme (19) zijn twee jonge wolven die samen met Groen hun tanden zetten in het beleid. Groen gaat er prat op dat jongeren een échte stem krijgen in de politiek.   Aster getuigt. "Bi jGroen Sint-Niklaas staan wij ? jongeren ? niet louter aan de zijlijn maar krijgen we ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid in hetbestuur.  Zo spelen we een actieve rol in de werkgroepen waar we, samen met onze kartelpartner SP.a, werken aan het programmavoor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  In de toekomst zal elke belangrijke beslissing afgetoetst worden aan het jeugdbeleid."   Aan het fuifbeleid in Sint-Niklaas kan nog flink gesleuteld worden, vindt Aster. "In ons programma vragen we daarom eensamenhangend fuifbeleid. Een degelijke extra fuifzaal en een geïntegreerd fuifloket zijn andere voorstellen waar we werk van willen maken  .Ook blijven we inzetten op fuifbussen." Over de inhaaloperatie op vlak van jeugdlokalen in de afgelopen legislatuur is Aster als leider van een scoutsgroep positief. "Dit beleid moet absoluutverder gezet worden maar we moeten streven naar meer.   Ik denk daarbij aan energiebesparende maatregelen zoals maximale isolatie en de opwekking van groene elektriciteitvia zonnepanelen op de daken van onze jeugdlokalen."  Ook Niels heeft een duidelijke visie over het jeugdbeleid dat gevoerd moet worden. "Een goed jeugdbeleid begint met jongeren een kwaliteitsvolle plek te geven om te spelen - op pleintjes of in bossen -,  om te fuiven of te feesten, om naar de jeugdbeweging te gaan of aan sport te doen in een vereniging.  Maar hetmoet veel verder gaan dan dat. Men moet rekening houden met de jeugd bij elke beleidsbeslissing.  Zo moeten fietspaden, die dagelijks door duizenden jongeren worden gebruikt om naar school te fietsen, meer zijn dan die paar centimeters naast de autobaan.  Ook het meer bekend maken van het JAC (Jongeren Advies Centrum) als laagdrempelige hulpverlening is van groot belang voor jongeren die worstelen met allerhande vragen. Jongeren zijn vaak de stuwende kracht achter heel watdingen die bruisen in onze stad. Hetondersteunen en stimuleren van jeugdige initiatieven is dus geen kost, maar een investering.  Een fris, jeugdig en creatief imago moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze stad."