Internationale Samenwerking

“Denk lokaal, handel globaal”

 

Groen Sint-Niklaas draagt internationale samenwerking een warm hart toe. Het is de manier om een draagvlak te creëren voor internationale solidariteit en dit door middel van thema’s als duurzaamheid, noord-zuid/oost-west, diversiteit en eerlijke handel in het beleid centraal te stellen. Via internationale samenwerkingsverbanden en uitwisselingen kan kennis gemaakt worden met andere landen, steden en culturen waardoor de andere (Europese) landen en werelddelen dichterbij worden gebracht.

 

> Klik hier voor ons volledig project voor 'Internationale Samenwerking' <