Inkomsten uit mandaten Groen Sint-Niklaas 2016

17 Februari 2017

Inkomsten uit mandaten Groen Sint-Niklaas 2016

De afgelopen weken hebben de politiek geen goed gedaan. De informatie van politici die zich vooral bekommerden om hun bankrekening boven de nobele stiel volgden elkaar in een razendsnel tempo op. Groen Sint-Niklaas deelt deze bezorgdheid en wil bovenal een eerlijke en transparante politiek voeren die ten dienste staat van de burgers van de stad. Daarom hebben we beslist om al onze inkomsten in alle openheid zichtbaar te maken voor iedereen. Verder ondersteunen onze mandatarissen, leden en sympathisanten vele verenigingen, organisaties en adviesraden door hun vrijwillig engagement in raden van besturen en algemene vergaderingen.Als basis hebben we de bedragen genomen van 2016 met inbegrip van de afdrachten die al onze mandatarissen doen om de lokale werking van Groen Sint-Niklaas te financieren. In de PDF in bijlage zijn de precieze bedragen terug te vinden.