Groen Sint-Niklaas werkt voor iedereen!

24 April 2012

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kregen we hetvertrouwen om onze stad mee te besturen. Gedurende 6 jaar zetten Sofie Heyrman, onze schepen voor Welzijn en Stedelijk Basisonderwijs en Liliane Verbeke, OCMW-raadslid mee hun schouders onder het progressief project voor Sint-Niklaas. We maken de balans op van 6 jaar bestuur. Als schepen voor Welzijn kan Sofie een aantal mooie verwezenlijkingen voorleggen. De verhoging en verbredingvan de mantelzorgpremie, de premie voor pleeggezinnen en het beleidsplan voor personen met een beperking. Ook de opening van buurtcrèche Pieternel, de sportkampen voor personen met een beperking, de brugfiguren en vakantiestages voor kinderen die het Nederlands nog niet helemaal onder de knie hebben, zijn gerealiseerd.  Recht op kwalitatief wonen voor iedereen blijft voor Groen een belangrijk streven. De nieuwe Clementwijk is daarom een belangrijk dossier. Door het been stijf te houden, wordt dit een ecologische wijk waar duurzaamheid, goed waterbeheer en openbaar groen een fantastische leefomgeving zullen creëren.  Ook mobiliteit staat hoog op onze agenda.  Waar anderen zich vooral toespitsen op automobiliteit, verdedigen wij de rechten van de busgebruiker, voetganger en fietser. We blijven ijveren voor meer en goed onderhouden fietspaden, sneeuwvrij in de winter.  Ook zetten we ons in voor extra fietsstallingen.   Bovendien vochten we voor de komst van Cambio.Het vergroenen van de stad en het groenhouden van het buitengebied liggen ons nauw aan het hart. Aanplanten van bomen in landelijke straten, het weigeren van een mestverwerkingsbedrijf in waardevo lgebied, de markt vergroenen, maximaal groen in nieuwe verkavelingen, hetvrijwaren en uitbouwen van het stadsbos Puitvoet, de komst van een speelbos in Belsele? het zijn maar enkele verwezenlijkingen waar we mee aan de kar trokken.  Politiek werk zit hem niet enkel in grote dossiers.   Grachten openhouden, FairTrade aankopen in het OCMW, duurzame nieuwe rusthuizen, fietspaden verbreden, 100% groene stroom voor de stad,  subsidiesvoor talrijke achterstellings- en armoedeprojecten...  ook daar maakten we werk van.  Werken is ook samenwerken.   In veeldossiers konden we rekenen op onze kartelpartners, ambtenaren en het middenveld. We hebben gedurende 6 jaar al heel wat gerealiseerd maar het werk is nog lang niet af   Met uw steun zetten we het werk graag verder.