Groen Sint-Niklaas stoomt diverse lijst doeners klaar

16 December 2017

Fier op Sint-Niklaas   Een positief project voor de stad en deelgemeenten

Groen Sint-Niklaas is glashelder wat betreft de volgende verkiezingen: iedere Sint-Niklazenaar trots laten zijn op zijn stad. Deze moet een warme en sociale stad zijn die werk maakt van het terugdringen van kansarmoede en vereenzaming aanpakt. Een toegankelijke, fietsvriendelijke en klimaatneutrale stad met groene straten en pleinen die  open ruimte in het buitengebied en de deelgemeenten beschermt. Een stad die niet bang is om samen met haar inwoners projecten uit te werken en te ondersteunen. Want Sint-Niklaas, dat zijn wij samen

 

Sterke doeners

Groen Sint-Niklaas wil onder leiding van lijsttrekker Sofie Heyrman werk maken van deze speerpunten. Op de lijst staan stuk voor stuk sterke doeners die op een verbindende en constructieve manier hun stad beter willen maken. Onze lijst weerspiegelt de groeiende en verbrede diversiteit van de stad zélf: mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met verschillende levensbeschouwing en etnisch-culturele achtergrond, mensen met een beperking, mensen van het centrum én van de deelgemeenten,? "Een mooie mix van het beste wat onze stad en deelgemeenten aan doeners te bieden heeft, is ook terug te vinden op de lijst." Zegt lijsttrekker Sofie Heyrman. Nieuw en divers talent krijgt een zichtbare plaats toebedeeld naast gevestigde waarden in het lokale politieke landschap. Het resultaat is een diverse, frisse en vernieuwende lijst, die goesting heeft om als een blok de Sint-Niklase uitdagingen aan te gaan.

 

Iedereen Sint-Niklazenaar: betrokken burgers als partner

Groen Sint-Niklaas wil haar inwoners goed informeren en betrekken in het beleid van de stad. Wij zien de burgers als partners die hun handen uit de mouwen steken om sociaal-culturele evenementen te organiseren, om te ondernemen, om zich te engageren in buurtwerking, om zich in te zetten voor de gemeenschap. "Burgerparticipatie en het verenigingsleven vormen de ruggengraat van deze stad." stelt Bart De Bruyne.  Samenleven wordt gestimuleerd door elkaar te ontmoeten en verschillen als een verrijking te zien. Een mooi voorbeeld hiervan is het project 'Wijk in de kijker', waarbij buurtbewoners hun eigen wijk mee vorm geven. Dit moet versterkt worden en aangevuld met subsidies voor fijne buurtideeën.

 

Warme stad die kansarmoede aanpakt

Steeds meer Sint-Niklazenaren hebben het moeilijk om mee te kunnen. "Voor Groen Sint-Niklaas is het aanpakken van kansarmoede een absoluut speerpunt.  We willen mensen ondersteunen om hun eigen leven vorm te geven." Vertelt Sofie Heyrman. Dat kan door extra middelen te voorzien voor het automatisch toekennen van sociale rechten, extra noodwoningen te voorzien, toegankelijkheid te verhogen en de administratieve procedures te vereenvoudigen. Verder is er nood aan extra aandacht om bejaarden een aangename oude dag te geven, ook als ze niet in een rusthuis wonen. Zo wil Groen Sint-Niklaas vereenzaming tegen gaan.

 

Groene straten en pleinen  & beschermen van de open ruimte

Groen Sint-Niklaas zet volop in op een toekomstgerichte en levendige stad op mensenmaat. Daarvoor moet komaf worden gemaakt met de 'Vlaamse' ruimtelijke wanorde die leidde tot stilstaand verkeer, luchtvervuiling, peperdure infrastructuurkosten en te weinig bossen. Groen wil de bevolkingsgroei opvangen in de kernen. Leven, werken, naar school gaan, ontspannen, winkelen? wordt aangenamer in een stad die resoluut kiest voor groene straten en pleinen. In nieuwe bouwprojecten wordt verdicht, maar  is ook kwalitatieve open verblijfsruimte voorzien. De fietser en wandelaar zijn baas in de kernen. "De Grote Markt moet worden getransformeerd van een mega rondpunt naar een autoluw, charmant en groener ontmoetingsplein." duidt voorzitter Tim De Roeck de groene ambitie. Het H. Heymanplein wordt mede door onze visie geherwaardeerd naar een plein waar het prettig en gemoedelijk verblijven is. Maar ook op kleinere pleinen wordt ingezet en ruimte voor jongeren en kinderen gecreëerd. "Hierdoor kan de open ruimte buiten het centrum en in Nieuwkerken, Belsele en Sinaai open blijven. Het buitengebied dient voor korte keten landbouw en voor de aanleg van meer bossen. Dit ruimtelijk beleid zorgt ervoor dat Sint-Niklaas zich aanpast aan de klimaatverandering." besluit Wout De Meester.

BIJLAGEN:
lijst_gr_groen_sint-niklaas.pdf