Ik twijfel tussen Groen en PVDA

Zowel Groen als PVDA zijn partijen die geloven dat het anders kan en dat er dringende actie nodig is in de strijd tegen armoede, klimaatopwarming en discriminatie. Groen doet dit door realistische voorstellen naar voor te schuiven om vanuit de meerderheid belangrijke stappen vooruit te zetten op deze domeinen. Politiek is een wereld van samenwerking en je verantwoordelijkheid opnemen. We willen dit beleid verder zetten met volgende acties:

Onze 7 voorstellen in de strijd tegen armoede & discriminatie:

 1. Een concreet plan voor 90 extra sociale huurwoningen per jaar zorgt voor goedkoop en kwalitatief wonen, zowel via sociaal wonen als op de private markt.
 2. Extra hulpverleners in het Welzijnshuis en OCMW die mensen in moeilijkheden helpen om hun situatie te verbeteren.
 3. Discriminatie op de huurmarkt zorgt ervoor dat sommige Sint-Niklazenaren moeilijker een woning kunnen huren. Groen Sint-Niklaas wil samen met de immo-sector een concreet actieplan opstellen om dit probleem aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door praktijktesten in te voeren.
 4. Het principe van automatische rechtentoekenning moet maximaal worden toegepast. Het traject bij een hulpvraag moet zo kort en eenvoudig mogelijk zijn.
 5. Om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven heeft onze stad nood aan meer brugfiguren en armoedewerkers die de strijd tegen armoede aanpakken in nauw contact en overleg met scholen.
 6. Groen Sint-Niklaas willen zoeken naar manieren om thuistoegang tot het internet goedkoper te maken via een groepsaankoop. Verder moet worden ingezet op een laagdrempelige en gratis toegang tot internet in openbare plaatsen. Internet is immers meer dan 'leuk om te hebben', het is een hefboom voor inclusie.
 7. Sint-Niklaas is een levendige stad vol verenigingen die het sociale leven bepalen. We voorzien extra budgetten voor vrijetijdsparticipatie (20/80 regel en kansenpas) zodat iedereen kan deelnemen aan dit verenigingsleven.

Meer acties en ons volledig sociaal programma #iedereenmee

 

Onze 5 voorstellen voor een groene, duurzame en verkeersveilige stad:

 1. Groen Sint-Niklaas wil de volgende jaren de grootste aanplant van bossen in de geschiedenis van de stad. In elke deelgemeente en bij elke stadslob komt een groot en toegankelijk (speel)bos en de natuurwaarde van de bestaande bossen wordt opgekrikt.
 2. Sint-Niklaas moet koploper blijven op vlak van klimaatambities. Bij elke beleidsbeslissing wordt een klimaattoets meegenomen. Waar alternatieven bestaan, worden fossiele brandstoffen geweerd. Tegen 2040 is de volledige stadswerking én alle gebouwen klimaatneutraal.
 3. Schoolvervoersplannen voor lagere en secundaire scholen brengen alle zwakke punten voor fietsers naar school of hun hobby in kaart. Er wordt sterk geïnvesteerd om zwarte punten weg te werken en er worden haalbare alternatieven uitgewerkt.
 4. De Grote Markt wordt autoluw, gezellig en groen. De knip maakt ruimte vrij voor terrasjes, verplaatsbare speelelementen, groen, water, fiets- en wandelpaden. Zo wordt het stadscentrum gezelliger en groener
 5. Om uit te groeien tot een echte fietsstad, heeft Sint-Niklaas nood aan brede en afgescheiden fietspaden. Door een stijging van de budgetten voor fietspaden, willen we extra comfortabele en veilige fietspaden aanleggen.

Meer acties en ons volledig programma rond vergroening en verduurzamen van de stad.