Groen-leden zeggen ja aan sociaaleconomische verbreding

21 Oktober 2013

Dit weekend vond in Brugge het Impulscongres van Groen plaats. Zowat 500 leden daagden op om mee te debatteren en te stemmen over de vele voorstellen. Voorzitter Wouter Van Besien en congresvoorzitters Elke Van den Brandt en Kristof Calvo kijken tevreden terug: "Het was een inhoudelijk sterk weekend waarbij Groen als partij resoluut heeft gekozen voor de verbreding. Eerst werd de partij hierin bevestigd door externen, dit weekend zijn de leden gevolgd via een rijk intern debat. Met haar voorstellen wil Groen het dagelijkse leven van mensen verbeteren door in te zetten op meer welvaart en minder vervuiling."   

"Dit land kan beter en Groen wil het beter maken," stelt Van Besien in zijn slotspeech: "Er is nu een ruzie aan de gang tussen N-VA aan de ene kant en de klassieke partijen aan de andere over de term "herstelregering". De N-VA wil een herstelregering. De klassieke partijen zeggen dat die er al is. Wat een vreemde discussie is dat. Ik wil helemaal geen 'herstelregering'. Groen wil niet herstellen, Groen wil vernieuwen en de problemen waar mensen mee worstelen, vandaag ten gronde aanpakken."

 

Van Besien haalt in zijn speech enkele concrete voorstellen aan die tijdens het impulscongres werden beslist: "Groen wil ambitieuze, vernieuwende regeringen die niet met zichzelf of met de belangen van de banken en de grote vermogens bezig zijn maar regeringen die slimme oplossingen brengen voor de dagelijkse problemen van alle burgers. Dit land kan een land zijn waar alle mensen een kwaliteitsvolle job kunnen vinden, een land dat aan de top staat van de hernieuwbare energie. Dit land kan een land zijn met een eerlijk belastingsysteem zodat iedereen genoeg nettoloon overhoudt en een land met kinderopvang en ouderenzorg voor iedereen die dat nodig heeft. Aan dat land wil Groen bouwen. Met die daadkracht en die overtuiging gaat Groen vol zelfvertrouwen de verkiezingen in."

 

"Met het afsluiten van het Impulscongres is de sociaaleconomische verbreding van Groen een feit," stelt voorzitter Wouter Van Besien. "Het enthousiasme was groot. Meer dan 500 leden hebben een weekend lang gedebatteerd over hoe we het dagelijks leven van de Vlaming en de Brusselaar kunnen verbeteren. En met succes. Onze voorstellen koppelen meer welvaart met minder vervuiling en dat is een unieke combinatie die alleen Groen biedt."

 

Het Impulscongres vormde het sluitstuk van een intens participatief traject met als doel de partij sociaaleconomisch te verbreden. Meer dan 100 externe experten waren enthousiast om hun steentje hiertoe bij te dragen. De voorstellen die samen met hen werden uitgewerkt, werden voorgelegd aan de leden en sympathisanten die samen zorgden voor meer dan 5000 digitale interacties, honderden amendementen en tientallen nieuwe voorstellen om die verbreding concreet te maken.